REFERAT FINANSOWY (FN)

REFERAT FINANSOWY

Skład:

kierownik referatu - skarbnik gminy, pełniący jednocześnie funkcję głównego księgowego budżetu,

mgr Regina Kachniarz

telefon - 75-610-6260

e-mail: regina.kachniarz@gminakg.pl

 

inspektor mgr Elżbieta Miśkowicz

e-mail: elzbieta.maszczak@gminakg.pl

telefon - 75-610-6256

 

podinspektor mgr Agnieszka Michałczak-Kawa

e-mail: agnieszka.michalczak@gminakg.pl

telefon - 75-610-6256

 

inspektor mgr Monika Roszkowiak

e-mail: monika.roszkowiak@gminakg.pl

telefon - 75-610-6284

 

inspektor mgr Justyna Trziszka

e-mail: justyna.trziszka@gminakg.pl

telefon - 75-610-6284

 

inspektor mgr Agnieszka Baran

e-mail: agnieszka.baran@gminakg.pl

telefon - 75-610-6462

 

referent mgr Aleksandra Niepielska

e-mail: aleksandra.niepielska@gminakg.pl

telefon - 75-610-6462

 

podinspektor mgr Roksana Kozielec

e-mail: roksana.kozielec@gminakg.pl

telefon - 75-610-6462

 

podinspektor mgr Marcelina Gajdosz

e-mail: marcelina.gajdosz@gminakg.pl

telefon - 75-610-6462

 

Do zadań i kompetencji referatu Finansowego należy prowadzenie gospodarki finansowej gminy. Działania te w szczególności polegają na :

1) opracowywaniu projektu budżetu oraz nadzorze nad jego realizacją,

2) wykonaniu budżetu, prowadzeniu analiz dochodów i wydatków gminy,

3) naliczaniu i pobieraniu podatków i opłat lokalnych oraz prowadzeniu kontroli w tym zakresie,

4) windykacja należności,

5) wykonywaniu kontroli ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz wymierzaniu opłaty za niespełnienie tego obowiązku,

6) sprawowaniu nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7) prowadzeniu rachunków wpływów i wydatków budżetowych,

8) prowadzeniu ewidencji składników mienia komunalnego gminy oraz ewidencji zmian w tym zakresie,

9) prowadzenie rejestrów umów z zakresu zamówień publicznych,

10) wydawaniu zaświadczeń o stanie majątkowym,

11) opracowywaniu wieloletnich planów finansowych gminy,

12) współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankami.

 INFORMACJE I SPRAWOZDANIA:

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Finansowym (FN) w 2009 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Finansowym (FN) w 2008 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Finansowym (FN) w 2007 roku.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Finansowym (FN) w 2006 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Finansowym (FN) w 2005 r.

 

Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 03.03.2015
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 13.12.2018. Odsłon 6371, Wersja 49drukuj
Wersja : lewy  39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
Początek strony