ROZWOJU I INFRASTRUKTURY (RI)

REFERAT INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

kierownik referatu

mgr. Arkadiusz Wierciński

telefon - 75-610-6295

e-mail: arkadiusz.wiercinski@gminakg.pl
 • kieruje pracą referatu

 • prowadzi sprawy z zakresu: inwestycji gminnych, zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych, zarządzania drogami oraz oświetlenia drogowego.

 

inspektor Grzegorz Jakóbczyk

telefon - 75-610-6295

e-mail: grzegorz.jakobczyk@gminakg.pl

prowadzi sprawy z zakresu:

 • inwestycji gminnych,

 • zamówień publicznych,

 • pozyskiwania środków pomocowych,

 • oświetlenia drogowego.

 

inspektor mgr Tomasz Urbański

telefon - 75-610-6374

e-mail: tomasz.urbanski@gminakg.pl

prowadzi sprawy z zakresu:

 • zamówień publicznych,

 • zarządzania drogami,
 • inwestycji gminnych,
 • koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących przewóz osób,

 • pozyskiwania środków pomocowych,

 • geologii i górnictwa.

 

podinspektor Adam Miśkowicz

telefon - 75-610-6374

e-mail: adam.miskowicz@gminakg.pl

prowadzi sprawy z zakresu:

 • określanie zakresu robót remontowych obiektów użyteczności publicznej,

 • wycena robót budowlanych, sporządzanie kosztorysów, rozliczanie i nadzorowanie robót,

 • prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych,

 • pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.


inspektor
mgr inż Witold Bogumiło

telefon - 75-610-6374

e-mail: witold.bogumilo@gminakg.pl

prowadzi sprawy z zakresu:


inspektor mgr inż Agnieszka Damasiewicz

telefon - 75-610-6291

e-mail: agnieszka.damasiewicz@gminakg.pl

prowadzi sprawy z zakresu:


inspektor mgr inż Natalia Chamot-Dybiec

telefon - 75-610-6291

e-mail: natalia.dybiec@gminakg.pl

prowadzi sprawy z zakresu:

 

 Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Kamienna Góra za rok 2015

Istotne zadania inwestycyjne i remontowe zakończone w 2014 roku.  

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Kamienna Góra za rok 2013

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Kamienna Góra za rok 2012

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Kamienna Góra za rok 2011

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Kamienna Góra za rok 2010

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Kamienna Góra za rok 2009

Informacja dotycząca ilości i sposoby załatwionych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w  2009 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwionych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w 2008 r.

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Kamienna Góra za rok 2008


Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w roku 2007.

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Kamienna Góra za rok 2007

Informacja na temat gminnej inwestycji pn."Pawilon szatniowo-sanitarny z salą na 50 osób - świetlica wiejska przy boisku sportowym w Raszowie".

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w 2006 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w 2005 r.

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych gminy Kamienna Góra za rok 2006

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych gminy Kamienna Góra za rok 2005.

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych gminy Kamienna Góra za rok 2004.

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych gminy Kamienna Góra za rok 2003.

Informacja o wykonaniu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych gminy Kamienna Góra za rok 2002.

 

UWAGA! Informacja dotycząca zajęcia pasa drogowego w zakładce: "Indeks spraw" (Drogi gminne).

 

Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 08.06.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 29.01.2016. Odsłon 7167, Wersja 59drukuj
Wersja : lewy  54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
Początek strony