2013

Budżet Gminy Kamienna Góra na rok 2013.

 

Uchwała Budżetowa Gminy Kamienna Góra na 2013 rok.

Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok .

 

Opinie RIO

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  o możliwości sfinansowania deficytu na 2013 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w prawie WPF na 2013 r.

 

 

Uchwala Nr 1/27/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok.

 

Uchwala Nr 1/28/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Kamienna Góra XXV/143/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kamienna Góra oraz Nr XXV/142/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2013.

Uchwała nr I/95/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra sprawozdniu z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2013 r.

Informacja wytworzona przez R.Kachniarz dnia 10.11.2015 11:58
Opublikowana przez D. Sowa dnia 10.11.2015 11:58. Odsłon 2147, Wersja 5