Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra

Informacja o działalności Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra

 

 

Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra jest jednostką organizacyjną Gminy Kamienna Góra, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Nadzór nad działalnością Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra wykonuje Z-ca Wójta Gminy Kamienna Góra.

Przedmiotem działania Zespołu jest jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna obsługiwanych jednostek.

Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu określa Regulamin Organizacyjny Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra .

Poniżej znajduje się :

 

Statut ZOJG

Regulamin organizacyjny ZOJG

Wykaz pracowników ZOJG

 

Adres siedziby jednostki :

Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra

Aleja Wojska Polskiego 10 b

58-400 Kamienna GóraInformacja wytworzona przez dnia 02.08.2016
Opublikowana przez D. Sowa dnia 02.08.2016. Odsłon 1882, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony