Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Przedszkola Publicznego w Krzeszowie
w sprawie: ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Publicznego w Krzeszowie
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2018 Utworzono: 30.04.2018
Przedłużenie terminu składania wniosków na dotację na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji po
Przedłużenie terminu składania wniosków na dotację na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji poprzez wymianę pieców na terenie gminy Kamienna Góra w ramach programu priorytetowego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze woje
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2018 Utworzono: 27.04.2018
Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 25.04.2018 r., znak: KROŚ.6220.6.2017 w sprawie postępowania o wy
Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 25.04.2018 r., znak: KROŚ.6220.6.2017 w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „<span style=
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2018 Utworzono: 26.04.2018
Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego
Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2018 Utworzono: 18.04.2018
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego regulacji rzeki Bóbr w km 243+200 (most kolejowy) -1- 249+750 (ujście pot. Lesk) w miejscowości Marciszów.
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2017 Utworzono: 07.06.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.04.2016 r.
o terminie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa nstalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno – organicznego zlokalizowana na działce wg ewidencji gruntów i budynków nr 130  w obrębie Ptaszk
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2016 Utworzono: 14.04.2016

archiwum... Początek strony