Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów i terminów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamienna Góra na ro
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2018 Utworzono: 31.01.2018
Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 17.01.2018 r., znak: KROŚ.6220.6.2017 w sprawie wydania decyzji
Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 17.01.2018 r., znak: KROŚ.6220.6.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2018 Utworzono: 17.01.2018
Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 29.12.2017 r., znak: KROŚ.6220.14.2017
Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 29.12.2017 r., znak: KROŚ.6220.14.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Odkrywkowa eksploatacja i przeróbka piaskowca kwarcowego z udokumentowanego złoża &b
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2017 Utworzono: 29.12.2017
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego regulacji rzeki Bóbr w km 243+200 (most kolejowy) -1- 249+750 (ujście pot. Lesk) w miejscowości Marciszów.
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2017 Utworzono: 07.06.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.04.2016 r.
o terminie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa nstalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno – organicznego zlokalizowana na działce wg ewidencji gruntów i budynków nr 130  w obrębie Ptaszk
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2016 Utworzono: 14.04.2016

archiwum... Początek strony