Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZUZ.3.421.326.2018.PK
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 10 stycznia 2019 r., znak: WR.ZUZ.3.421.326.2018.PK
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2019 Utworzono: 18.01.2019
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 21 grudnia 2018 r., znak:
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 21 grudnia 2018 r., znak: SKO/41/OŚ-94/2018 o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzji Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 15
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2019 Utworzono: 04.01.2019
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezod
po rozpatrzeniu wniosku firmy Usługi Komunalne Danuta Walczak z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 15G/2 w Kamiennej Górze z dnia 27.11.2018 r. (data wpływ
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2019 Utworzono: 04.01.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim
w sprawie wydania pozwolelnia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Ogorzelec - wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367"
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 21.12.2018
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017

archiwum... Początek strony