Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 08.01.2020 r., znak: WR.RUZ.421.198.2019.UL
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2020 Utworzono: 16.01.2020
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 0
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 02.01.2020 r., znak: WR.ZUZ.3.421.624.2019.BK
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2020 Utworzono: 13.01.2020
Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 23.12.2019 r.
Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 23.12.2019 r. eksploatacja i przeróbka piaskowca kwarcowego z udokumentowanego złoża „Krzeszówek I”, w miejscowości Krzeszówek, gmina Kamienna Gór
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2019 Utworzono: 24.12.2019
Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 23.12.2019 r., znak: KROŚ.6220.15.2019 o wydaniu decy
Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 23.12.2019 r., znak: KROŚ.6220.15.2019 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2019 Utworzono: 23.12.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.12.2019 r., znak: WR.RUZ.421.1
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.12.2019 r., znak: WR.RUZ.421.161.2019.UL
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2019 Utworzono: 17.12.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.12.2019 r., znak: KUZ.424.99.1
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.12.2019 r., znak: KUZ.424.99.13.2019.JA20191212160153
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2019 Utworzono: 13.12.2019
Informacja z dnia 2 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietr
Informacja z dnia 2 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w którym w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2019 Utworzono: 09.12.2019
Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 27.11.2019 r. w sprawie Bazy Danych o Produktach i Opa
Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 27.11.2019 r. w sprawie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2019 Utworzono: 29.11.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 1
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 15.11.2019 r., znak: WR.ZUZ.421.539.2019.BK.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2019 Utworzono: 22.11.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu z dnia 15.11.2019 r.,
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu z dnia 15.11.2019 r., znak: WR.RUZ.421.210.2019.UL.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2019 Utworzono: 22.11.2019
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH. WOJEWODA DOLNOŚLASKI Wrocław, dnia 30 Wrzeénia 2019 r. IF.AB.7840.2.30.2018.JT
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2019 Utworzono: 21.11.2019
7 grudnia (sobota) w zamian za 27 grudnia (piątek) 2019 r.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kamienna Góra Nr 76/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. Urząd Gminy Kamienna Góra w dniu 27 grudnia (piątek) będzie nieczynny. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi 7 grudnia 2019
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2019 Utworzono: 20.11.2019
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2019 r. znak:
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2019 r. znak: SKO/41/OŚ-24/2019
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2019 Utworzono: 10.10.2019
Obwieszczenie z dnia 18.09.2019 r., znak: WR.ZUZ.3.421.488.2019.AO PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w
Obwieszczenie z dnia 18.09.2019 r., znak: WR.ZUZ.3.421.488.2019.AO PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim.
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2019 Utworzono: 25.09.2019
Obwieszczenie z dnia 20.09.2019 r., znak: KROŚ.6220.11.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowy
Obwieszczenie z dnia 20.09.2019 r., znak: KROŚ.6220.11.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunko
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2019 Utworzono: 23.09.2019
Obwieszczenie z dnia 19.09.2019 r., znak: KROŚ.6220.8.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowyc
Obwieszczenie z dnia 19.09.2019 r., znak: KROŚ.6220.8.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkow
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2019 Utworzono: 20.09.2019
Obwieszczenie z dnia 19.09.2019 r., znak: KROŚ.6220.6.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowyc
Obwieszczenie z dnia 19.09.2019 r., znak: KROŚ.6220.6.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkow
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2019 Utworzono: 20.09.2019
Obwieszczenie z dnia 12.09.2019 r., znak: KROŚ.6220.5.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowyc
Obwieszczenie z dnia 12.09.2019 r., znak: KROŚ.6220.5.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy Joyson Safety Systems Poland Sp. z o.o. - przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa istniejącego zakładu do pr
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2019 Utworzono: 16.09.2019
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie powiay kamiennogórskiego w roku
Nieodpłatna pomoc prawna, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWNA NA TERENIE POWIATU
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2019 Utworzono: 31.05.2019
Obwieszczenie z dnia 29.04.2019 r. PGW Wody Polskie
Obwieszczenie z dnia 29.04.2019 r. PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, znak: WR.ZUZ.3.421.127.2019.AJ
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2019 Utworzono: 13.05.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 29.04.2019 r
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 29.04.2019 r. o nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dl
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2019 Utworzono: 30.04.2019
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2019 roku oraz statystycznej liczbie uczni
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2019 Utworzono: 30.04.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 05.04.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjn
Rozbudowa istnieją ego zakładu do produkcji części motoryzacyjnych na działkach nr ewid. 1013/15, 1015/1, 1 15/2, 1023, 1025, 1014 i 1015/2 obręb Krzeszów gm. Kam
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2019 Utworzono: 08.04.2019
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezod
po rozpatrzeniu wniosku firmy Usługi Komunalne Danuta Walczak z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 15G/2 w Kamiennej Górze z dnia 27.11.2018 r. (data wpływ
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2019 Utworzono: 04.01.2019
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017

archiwum... Początek strony