Budżet Gminy 2011

 

BUDŻET GMINY na 2008 rok

 

Uchwała Nr XVIII/77/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2008.

objasnienia do budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2008.pdf

Zalacznik Nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2008.pdf

zalacznik nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2008.pdf

zalacznik nr 3 - zadania inwestycje w 2008r.pdf

zalacznik nr 4- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.pdf

zalacznik nr 5 - przychody i rozchody budżetu w 2008 roku.pdf

zalacznik nr 6- GFOSiGW.pdf

zalacznik nr 7 - plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008r.pdf

Załaczni nr 8 prognoza spłty długu gminy w latach 2005 - 2016.pdf

 

Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 09.01.2008 13:04
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.01.2008 13:04. Odsłon 4915, Wersja 25