Skład Osobowy Rady Gminy


Wykaz radnych kadencji 2014-2018 z podziałem na okręgi wyborcze

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Sołectwo : Leszczyniec

Teresa Ciszek

Przewodnicząca K.Finans.-Gospodarczej

2

Sołectwo: Ogorzelec

Kamil Gembalski

Członek K.Rewizyjnej

3

Sołectwo: Szarocin

Józefa Rekieć

Przewodnicząca K.Rewizyjnej

4

Sołectwa: Czarnów, Rędziny oraz część sołectwa Pisarzowice, numery budynków: 76, 78, 84, 84A, 89, 91-102, 102A, 102B, 102C, 103 - 114, 114A, 115 - 123, 124A, 124B, 124C, 125, 126, 128, 129A, 130 - 132, 134 - 136, 138 - 143, 145 - 150, 153, 163, 164, 167 - 169, 191A, 191B, 200, 205

Jan Łepski

Członek K.Finans.-Gospodarczej

5

Część sołectwa Pisarzowice, numery budynków:

1 - 75, 77, 79 - 82, 85 - 88, 90, 151 - 152, 154 - 162, 165, 170 - 182, 187, 190, 206

Joanna Cebula

Przewodnicząca K.Społecznej

6

Sołectwo: Raszów

Wiesław Owsianka

Członek K.Rewizyjnej

7

Sołectwo: Janiszów

Piotr Pawlik

Przewodniczący Rady Gminy

8

Sołectwo: Przedwojów

Dorota Potoniec

Wiceprzewodnicząca K.Społecznej

9

Sołectwa: Ptaszków, Dębrznik

Andrzej Bilman

Członek K. Społecznej

10

Sołectwa: Jawiszów, Olszyny

Radosław Oblicki

Członek K. Rewizyjnej

11

Część sołectwa Krzeszów obejmująca ulice: Benedyktyńska, Cysterska, Nadrzeczna, Sportowa, Świętej Anny, Świętego Jana Nepomucena, Zielna

Robert Mikołajczyk

Wiceprzewodniczący K. Finans.-Gospodarczej

12

Cześć sołectwa Krzeszów obejmująca ulice: Baltazara, Betlejemska, Kacpra, Kalwaria, Księcia Bolka I, Loretańska, Maksymiliana Brokoffa, Melchiora, Michała Willmanna, Osiedle, Plac Jana Pawła II, Świętego Józefa

Stanisław Wondołowski

Wiceprzewodniczący K. Rewizyjnej, Członek K. Społecznej

13

Sołectwo Lipienica oraz część sołectwa Krzeszów obejmująca ulice: Michała Englera, Młyńska, Opata Bernarda Rosy, Piotra Brandla, Podklasztorze, Sądecka, Świętej Jadwigi Śląskiej

Kazimierz Ogorzałek

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

14

Sołectwa: Dobromyśl, Gorzeszów, Kochanów, Krzeszówek

Irena Ruman

Członek K. Społecznej

15

Sołectwo Czadrów

Ewa Kwiecińska

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy


Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2014
Opublikowana przez D. Sowa dnia 04.12.2014. Odsłon 3485, Wersja 7drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony