2014

 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.

Uchwała Nr I/41/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Kamienna Góra nr XXXVI/207/13 z dnia 30 grudnia roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra oraz nr XXXVI/208/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2014 rok

 

Uchwała nr XXXVI/208/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2014.

 

Uchwała nr XXXVI/207/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022

 

Informacja wytworzona przez R. Kachniarz dnia 30.07.2015 11:14
Opublikowana przez D. Sowa dnia 30.07.2015 11:14. Odsłon 2165, Wersja 8