Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945, ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2096, ze zm.),

z a w i a d a m i a, że postanowieniem z dnia 27.05.2019 r., sprostowana została omyłka pisarska zawarta w treści decyzji Nr P/3/2019 z dnia 10.04.2019 r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego „Stacja bazowa T-MOBILE nr 44766 z infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na działkach nr 282, 318/2, 318/1, 289 we wsi Dębrznik,

Z treścią ww postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez A.Damasiewicz dnia 03.06.2019
Opublikowana przez A. Damasiewicz dnia 03.06.2019. Wygasa 24.06.2019. Odsłon 3811
Początek strony