Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Uchwała nr VI/118/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 gru
Uchwała nr VI/118/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr VI/117/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 gru
Uchwała nr VI/117/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra projekcie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2019 rok.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr VI/116/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 gru
Uchwała nr VI/116/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra, przedstawionym wraz z projektem uc
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/337/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grud
Uchwała nr I/337/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra projekcie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2018 rok.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/336/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grud
Uchwała nr I/336/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 ro
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/341/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grud
Uchwała nr I/341/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2017 r. opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Gora przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwala nr I/41/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wmcławiu z dnia 30 styczn
Uchwala nr I/41/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wmcławiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w uchwale Rady Gminy Kamienna Góra
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/39/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycz
Uchwała nr I/39/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Kamienna Góra nr XLI/253/17 z dnia 28 grud
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała Nr I/293/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grud
Uchwała Nr I/293/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. opinii o projekcje uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra przedstawionej wraz z projektem uchwały budżet
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała Nr I/326/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grud
Uchwała Nr I/326/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała Nr I/294/2016Sładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudni
Uchwała Nr I/294/2016Sładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r.w sprawie opinii o przedłużonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra projekcie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2017 rok.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/270/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudn
Uchwała nr I/270/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 201
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/262/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudn
Uchwała nr I/262/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra projekcie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2016 rok.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/37/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycz
Uchwała nr I/37/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2016 r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Kamienna Góra nr XVI/79/15 z dnia 30 grudni
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/38/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycz
Uchwała nr I/38/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2016 r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w uchwale Gminy Kamienna Góra nr
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
 1 2 
aktualne... Początek strony