Uchwały i opinie RIO

Uchwała nr VI/118/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 gru
Uchwała nr VI/118/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr VI/117/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 gru
Uchwała nr VI/117/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra projekcie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2019 rok.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr VI/116/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 gru
Uchwała nr VI/116/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra, przedstawionym wraz z projektem uc
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/337/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grud
Uchwała nr I/337/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra projekcie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2018 rok.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/336/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grud
Uchwała nr I/336/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 ro
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/341/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grud
Uchwała nr I/341/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2017 r. opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Gora przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwala nr I/41/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wmcławiu z dnia 30 styczn
Uchwala nr I/41/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wmcławiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w uchwale Rady Gminy Kamienna Góra
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/39/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycz
Uchwała nr I/39/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Kamienna Góra nr XLI/253/17 z dnia 28 grud
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała Nr I/293/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grud
Uchwała Nr I/293/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. opinii o projekcje uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra przedstawionej wraz z projektem uchwały budżet
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała Nr I/326/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grud
Uchwała Nr I/326/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała Nr I/294/2016Sładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudni
Uchwała Nr I/294/2016Sładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r.w sprawie opinii o przedłużonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra projekcie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2017 rok.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/270/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudn
Uchwała nr I/270/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 201
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/262/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudn
Uchwała nr I/262/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra projekcie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2016 rok.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/37/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycz
Uchwała nr I/37/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2016 r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Kamienna Góra nr XVI/79/15 z dnia 30 grudni
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/38/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycz
Uchwała nr I/38/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2016 r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w uchwale Gminy Kamienna Góra nr
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/234/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 list
Uchwała nr I/234/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2016 r., w sprawie opinii o mozliwości spłaty przez Gminę Kamienna Góra kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 złotych, z przeznaczeniem
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/2009/2015 z dnia 14 września 2015 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kam
Uchwała nr I/2009/2015 z dnia 14 września 2015 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kamienna Góra informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/19/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2015 r
Uchwała nr I/19/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2015 r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Kamienna Góra nr III/7/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie p
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/27/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2015 r
Uchwała nr I/27/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2015 r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kamienna Góra przedstawionego w uchwale Rady Gminy Kamienna Góra nr III/6/14 z dnia
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/288/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2015 r
Uchwała nr I/288/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2015 r w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej  prognozy finansowej  Gminy Kamienna Góra przedstawionego  w projekcie uchwały b
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/289/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2014 r
Uchwała nr I/289/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2014 r w sprawie opinii o projekcie uchwały o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego  w projekcie uchwały budżetowej n
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała Nr I/41/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2014 roku
Uchwała Nr I/41/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Kamienna Góra nr XXXVI/207/13 z dnia 30 grudnia roku w spraw
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwała nr I/95/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kam
Uchwała nr I/95/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra sprawozdniu z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2013 r.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwala Nr 1/28/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycz
Uchwala Nr 1/28/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Kamienna Góra XXV/143/12 z dnia 27 grudnia
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Uchwala Nr 1/27/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycz
Uchwala Nr 1/27/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w prawie WPF na 2013 r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w prawie WPF na 2013 r.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu na 2013 r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  o możliwości sfinansowania deficytu na 2013 r.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 r.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019

archiwum... Początek strony