Zarządzenia 2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 2/10, Z dnia: 06.01.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 2/2010 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/06 z dnia 20 marca 2006r. w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w gminnych jednostkach organizacyjnych.
Załączniki:
zarzadzenie nr 2.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 17.01.2010.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 17.01.2010 , wersja 1
Numer: 1/10, Z dnia: 06.01.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1/2010 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
zarzadzenie nr 1.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 06.01.2010.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 17.01.2010 , wersja 3
Numer: 5/10, Z dnia: 01.02.2010, Zmieniana:  

Zarządzenie nr 5/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody na Osiedlu mieszkaniowym w Czadrowie

Załączniki:
zarzadzenie nr 5.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 1
Numer: 6/10, Z dnia: 01.02.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 6/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zaliczek na centralne ogrzewanie w lokalach na terenie wsi Leszczyniec
Załączniki:
zarzadzenie nr 6.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 1
Numer: 7/10, Z dnia: 10.02.2010, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 7/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Załączniki:
zarzadzenie nr 7.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 1
Numer: 8/10, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie NR 8/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych  gminy
Załączniki:
zarzadzenie nr 8.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.02.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 2
Numer: 9/10, Z dnia: 26.02.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 9/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18 stycznia 2010 r.
Załączniki:
zarzadzenie nr 9.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 1
Numer: 10/10, Z dnia: 01.03.2010, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 10/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie planu i zakresu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra

Załączniki:
zarzadzenie nr 10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 1
Numer: 11/10, Z dnia: 05.03.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 11/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 5 marca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności części wspólnej budynku nr 107, zlokalizowanego w Pisarzowicach
Załączniki:
zarzadzenie nr 11.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 1
Numer: 12/10, Z dnia: 17.03.2010, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 12/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r.

Załączniki:
zarzadzenie nr 12.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 1
Numer: 13/10, Z dnia: 17.03.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 13/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17 marca 2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2010 r.
Załączniki:
zarzadzenie nr 13.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 1
Numer: 4/10, Z dnia: 18.01.2010, Zmieniana:  
Zarzadzenie Nr 4/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego w układzie działów, rozdziałów,paragrafów oraz przekazaniu podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych dla budżetu  Gminy Kamienna Góra na rok 2010
Załączniki:
zarzadzenie nr 4.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.01.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 2
Numer: 14/10, Z dnia: 17.03.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Załączniki:
zarzadzenie nr 14.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.03.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 3
Numer: 16/10, Z dnia: 30.03.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 16/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczacego ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego oraz czynszu najmu za użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra
Załączniki:
zarzadzenie nr 16.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 1
Numer: 17/10, Z dnia: 30.03.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 17/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 marca 2010 w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 30/09 z 29 września 2009 r. w sprawie zapewnienia pracownikom bezpiecznycxh i higienicznych warunków pracy
Załączniki:
zarzadzenie nr 17.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony