Ogłoszenia o wyborze oferty

IZP.5541-13/08 Remont drogi gminnej w Rędzinach
Remont drogi gminnej w Rędzinach
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2008 Utworzono: 28.08.2008
IZP. 2222-6/08 Wykonanie centralnego ogrzewania
Wykonanie centralnego ogrzewania na potrzeby świetlicy wiejskiej w Szarocinie
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2008 Utworzono: 28.08.2008
IZP.5541-11/08 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Raszów
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Raszów
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2008 Utworzono: 18.08.2008
IZP.5541-10/08 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dobromyślu
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dobromyślu
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2008 Utworzono: 18.08.2008
IZP.5541-9/08 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszerj oferty
IZP.5541-9/08
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2008 Utworzono: 25.07.2008
IZP. 5541-8/08 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
IZP.5541-8-/08
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2008 Utworzono: 25.07.2008
IZP.2231-4/08 Remont studni kanalizacyjnych we wsi Ptaszków
Unieważnienie postępowania
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2008 Utworzono: 30.06.2008
IZP.2231-3/08 Remont studni kanalizacyjnych we wsi Ptaszków
Remont studni kanalizacyjnych we wsi Ptaszków
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2008 Utworzono: 05.06.2008
IZP. 5541-5/05 Renowacja nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych
Renowacja nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2008 Utworzono: 30.05.2008
IZP. 7044-1/08 Ogłoszenie o wyborze
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Ogorzelce - obwód nr II
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2008 Utworzono: 31.03.2008
IZP. 2222-2/08 Ogłoszenie o wyborze
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana pokrycia dachowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szarocinie
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2008 Utworzono: 31.03.2008
MOSiR 341-9/08 Zlecenie stałe
Wykonanie niezaplanowanych prac remontowych oraz usuwanie awarii w ramach zlecenia stałego na roboty elektryczne
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2008 Utworzono: 04.01.2008
MOSiR 341-8/08 Zlecenie stałe
Wykonywanie niezaplanowanych prac remontowych oraz usuwanie awarii w ramach zlecenia stałego na roboty ogólnobudowlane.
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2008 Utworzono: 04.01.2008
ZOPO.341-8/07 Ogłoszenie
ZOPO.341-8/07 "DOSTAWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH – MIĘSO I WĘDLINY DLA POTRZEB STOŁÓWKI SZKOLNEJ DO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KRZESZOWIE PRZY UL. BETLEJEMSKIEJ 1"
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2007 Utworzono: 21.12.2007
MOSiR. 341-07/07 Roboty elektryczne
Ogłoszenie
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2007 Utworzono: 07.12.2007
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
aktualne... Początek strony