Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono ogłoszenie: RI.271.1.2018 Zakup samochodu na potrzeby OSP w Pisarzowicach z dn. 10-08-2018 Ogłoszenia 10.08.2018 13:44 G. Jakóbczyk
2 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie/zawiadomienie z dnia 10.08.2018 r. KROŚ.6220.10.2018 z dn. 10-08-2018 Ogłoszenia 10.08.2018 12:56 D. Sowa
3 Usunięto ogłoszenie: Obwieszczenie/zawiadomienie z dnia 10.08.2018 r. KROŚ.6220.10.2018 z dn. 10-08-2018 Ogłoszenia 10.08.2018 12:55 D. Sowa
4 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie/zawiadomienie z dnia 10.08.2018 r. KROŚ.6220.10.2018 z dn. 10-08-2018 Ogłoszenia 10.08.2018 12:52 D. Sowa
5 Dodano ogłoszenie: RI.271.1.2018 Zakup samochodu na potrzeby OSP w Pisarzowicach z dn. 10-08-2018 Ogłoszenia 10.08.2018 12:14 G. Jakóbczyk
6 Dodano ogłoszenie: RI.7013.17.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 114897D w Pisarzowicach z dn. 10-08-2018 Ogłoszenia 10.08.2018 10:51 G. Jakóbczyk
7 Dodano protokół : Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 nr. Protokoły 07.08.2018 13:50 A. Pawłowska
8 Dodano protokół : Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 nr. Protokoły 07.08.2018 13:37 A. Pawłowska
9 Zmieniono przetarg :RI.271.1.2018 Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z dn. 07-08-2018 Przetargi 07.08.2018 13:36 G. Jakóbczyk
10 Zmieniono przetarg :RI.7013.17.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 114897D w Pisarzowicach z dn. 06-08-2018 Przetargi 06.08.2018 13:13 G. Jakóbczyk
11 Dodano ogłoszenie: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZOJGD.D.351.4.2018 z dn. 03-08-2018 Ogłoszenia 03.08.2018 12:17 D. Sowa
12 Dodano ogłoszenie: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZOJGD.D.351.5.2018 z dn. 03-08-2018 Ogłoszenia 03.08.2018 12:16 D. Sowa
13 Dodano ogłoszenie: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZOJGD.D.351.6.2018 z dn. 03-08-2018 Ogłoszenia 03.08.2018 12:15 D. Sowa
14 Zmieniono przetarg :RI.7013.17.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 114897D w Pisarzowicach z dn. 01-08-2018 Przetargi 01.08.2018 13:44 G. Jakóbczyk
15 Dodano przetarg :RI.271.1.2018 Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z dn. 31-07-2018 Przetargi 31.07.2018 14:16 G. Jakóbczyk

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 584  prawy

Do druku Początek strony