Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: RI.7013.2.2018 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszowie z dn. 23-02-2018 Ogłoszenia 23.02.2018 14:48 G. Jakóbczyk
2 Dodano przetarg :RI.7013.7.2018 Przebudowa budynku w Czadrowie na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. z dn. 23-02-2018 Przetargi 23.02.2018 14:16 G. Jakóbczyk
3 Zmieniono przetarg :RI.7013.3.1..2018 Realizacja ścieżki rowerowej relacji Kamienna Góra - Krzeszów z dn. 23-02-2018 Przetargi 23.02.2018 12:25 G. Jakóbczyk
4 Dodano ogłoszenie: RI.7013.4.2018 Zwiększenie atrakcyjności pawilonu „na wodzie” w Betlejem w Krzeszowie z dn. 23-02-2018 Ogłoszenia 23.02.2018 11:38 G. Jakóbczyk
5 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 22-02-2018 Ogłoszenia 22.02.2018 14:28 A. Damasiewicz
6 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 22-02-2018 Ogłoszenia 22.02.2018 14:27 A. Damasiewicz
7 Dodano ogłoszenie: RI.7013.2.2018 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszowie z dn. 22-02-2018 Ogłoszenia 22.02.2018 11:58 G. Jakóbczyk
8 Zmieniono przetarg :RI.7013.2.2018 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszowie z dn. 21-02-2018 Przetargi 21.02.2018 8:49 G. Jakóbczyk
9 Zmieniono wiadomość: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wiadomości 20.02.2018 10:25 Paweł Samek
10 Zmieniono wiadomość: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wiadomości 19.02.2018 14:26 Paweł Samek
11 Zmieniono przetarg :RI.7013.3.1..2018 Realizacja ścieżki rowerowej relacji Kamienna Góra - Krzeszów z dn. 19-02-2018 Przetargi 19.02.2018 13:15 G. Jakóbczyk
12 Dodano ogłoszenie: RI.7013.8.2018 Przebudowa drogi gminnej w Jawiszowie z dn. 19-02-2018 Ogłoszenia 19.02.2018 12:38 G. Jakóbczyk
13 Zmieniono ogłoszenie: RI.7013.8.2018 Przebudowa drogi gminnej w Olszynach z dn. 19-02-2018 Ogłoszenia 19.02.2018 12:35 G. Jakóbczyk
14 Dodano ogłoszenie: RI.7013.8.2018 Przebudowa drogi gminnej w Olszynach z dn. 19-02-2018 Ogłoszenia 19.02.2018 11:30 G. Jakóbczyk
15 Dodano ogłoszenie: RI.7013.5.2018 Przebudowa drogi gminnej w Czadrowie z dn. 19-02-2018 Ogłoszenia 19.02.2018 10:36 G. Jakóbczyk

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 569  prawy

Do druku Początek strony