Statystyki odwiedzin Biuletynu
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Przetargi nieograniczone  39385
>Urząd Gminy>Ogłoszenia i obwieszczenia  31598
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o wyborze oferty  16246
>Urząd Gminy>Praca w urzędzie  12283
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2002-2006  11998
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2006-2010  9052
Urząd Gminy>Referaty>ROZWOJU I INFRASTRUKTURY (RI)  7526
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT KOMUNALNY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (KROŚ)  7264
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT FINANSOWY (FN)  6763
>Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone  6060
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  5753
>Urząd Gminy>Adres  5690
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (WiK)  5600
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018  5533
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Zwolnienia z podatków i opłat.  5532
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2010-2014  5124
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Informacja o złożonych ofertach  5019
>Prawo Lokalne>Budżet Gminy 2011  4915
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.  4738
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT ORGANIZACYJNO – SPOŁECZNY (OS)  4684
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010  4625
>Zamówienia publiczne>Przetargi  4582
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konkursy ofert  4554
>Informacje publiczne>Mienie komunalne  4458
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014  4318
>Organizacja>Sekretarz Gminy  4216
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  4194
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestry, ewidencje i archiwa  4078
>Organizacja>Z-ca Wójta  4066
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  4066
Organizacja>Rada Gminy>Skład Osobowy Rady Gminy  4041
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2010  4017
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  3995
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2006-2010  3947
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  3895
>Organizacja>Skarbnik Gminy  3893
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3880
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3830
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3829
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  3824
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Strategia Rozwoju Gminy  3808
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Decyzje lokalizacji celu publicznego  3804
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Program współpracy Gminy Kamienna Góra z NGO  3781
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualne.  3774
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3703
>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  3549
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2011  3424
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy  3336
>Informacje publiczne>Inne informacje  3254
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  3252
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  3154
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Publicznie dostępny wykaz danych  3152
>Informacje publiczne>Informacje nieudostępnione  3105
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach  3061
Informacje publiczne>Petycje>Petycje  3054
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2009  3047
>Informacje publiczne>Mieszkańcy gminy  3025
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  3020
Organizacja>Rada Gminy>Plany pracy  3008
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  2978
>Informacje publiczne>Dostęp do informacji publicznej  2968
Organizacja>Wójt Gminy>Informacja o wyborze  2953
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ogorzelec  2947
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2007  2876
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2008  2869
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  2839
>Urząd Gminy>Informacja o gminie  2815
>Urząd Gminy>Elektroniczna Skrzynka Podawcza  2809
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  2802
Komisje>Społeczna>Skład komisji  2792
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Kamienna Góra w ciepło  2778
>Prawo Lokalne>Baza aktów własnych - od roku 2013  2723
Organizacja>Rada Gminy>Prezydium Rady Gminy  2721
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Wykaz sołtysów kadencji 2018-2023  2718
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2012  2679
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czarnów  2649
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  2648
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Pisarzowice  2621
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Szarocin  2607
>O Biuletynie>Redakcja  2602
>Informacje publiczne>Protokoły kontroli  2598
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu  2588
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszów  2585
>Urząd Gminy>Metryczka  2551
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czadrów  2542
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Janiszów  2527
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s gospodarki przestrzennej GP  2526
>Informacje publiczne>Gospodarka odpadami komunalnymi  2475
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych 2012-2015  2444
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Jawiszów  2424
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  2407
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ptaszków  2383
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Raszów  2379
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Debrznik  2374
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Przedwojów  2362
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Leszczyniec  2357
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Rędziny  2354
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Gorzeszów  2352
Oświadczenia Majątkowe>2008>Pracownicy Urzędu Gminy  2335
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2011  2334
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  2331
Komisje>Rewizyjna>Skład komisji  2330
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Dobromyśl  2327
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Kochanów  2320
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  2307
Oświadczenia Majątkowe>2011>Radni  2305
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  2296
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz zabytków  2293
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Olszyny  2291
Komisje>Społeczna>Plany pracy  2282
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Lipienica  2249
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra  2242
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2014  2237
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Plany zamówień  2228
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszówek  2211
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  2203
Oświadczenia Majątkowe>2011>Pracownicy Urzędu Gminy  2173
Urząd Gminy>Język Migowy w Urzędzie>Pomoc dla osób niesłyszących  2171
Oświadczenia Majątkowe>2007>Radni  2169
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestr instytucji kultury  2152
Oświadczenia Majątkowe>2007>Pracownicy Urzędu Gminy  2152
Oświadczenia Majątkowe>2003>Pracownicy Urzędu Gminy  2145
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  2143
Oświadczenia Majątkowe>2003>Radni  2097
Oświadczenia Majątkowe>2014>Radni  2084
Oświadczenia Majątkowe>2007>Kierownicy jednostek podległych  2077
Oświadczenia Majątkowe>2005>Pracownicy Urzędu Gminy  2071
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2015  2067
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obywatelskich SO  2049
Oświadczenia Majątkowe>2006>Kierownicy jednostek podległych  2045
Oświadczenia Majątkowe>2010>Radni  2043
Organizacja>Wójt Gminy>Plan narad  2042
Oświadczenia Majątkowe>2010> Pracownicy Urzędu Gminy  2019
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  2012
Oświadczenia Majątkowe>2006>Pracownicy Urzędu Gminy  2008
Oświadczenia Majątkowe>2006>Radni  1992
Oświadczenia Majątkowe>2013>Pracownicy Urzędu Gminy  1992
Oświadczenia Majątkowe>2005>Kierownicy jednostek podległych  1986
Oświadczenia Majątkowe>2012>Pracownicy Urzędu Gminy  1981
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plan pracy  1974
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2016  1972
>O Biuletynie>Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej  1957
Oświadczenia Majątkowe>2014>Kierownicy jednostek podległych  1956
>Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna  1956
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2017  1944
Oświadczenia Majątkowe>2009>Kierownicy jednostek podległych  1941
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Rada Pożytku Publicznego  1940
Oświadczenia Majątkowe>2011>Kierownicy jednostek podległych  1939
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  1928
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  1926
Oświadczenia Majątkowe>2016> Pracownicy Urzędu Gminy  1921
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Obwieszczenia wyborcze  1910
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych 2016-2019  1901
Oświadczenia Majątkowe>2015>Pracownicy Urzędu Gminy  1896
Oświadczenia Majątkowe>2013>Radni  1890
Oświadczenia Majątkowe>2003>Kierownicy jednostek podległych  1877
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2012  1873
Oświadczenia Majątkowe>2004>Pracownicy Urzędu Gminy  1861
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Obwieszczenia wyborcze  1841
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2012  1833
Oświadczenia Majątkowe>2015>Radni  1829
Oświadczenia Majątkowe>2005>Radni  1828
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s organizacyjnych ORG  1823
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2010  1812
>Informacje publiczne>Polityka prywatności  1800
Oświadczenia Majątkowe>2008>Kierownicy jednostek podległych  1776
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2013  1770
Oświadczenia Majątkowe>2009>Pracownicy Urzędu Gminy  1767
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2015  1759
Oświadczenia Majątkowe>2016>Kierownicy jednostek podległych  1751
Oświadczenia Majątkowe>2009>Radni  1744
Oświadczenia Majątkowe>2010> Kierownicy jednostek podległych  1734
Oświadczenia Majątkowe>2004>Radni  1728
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2014  1728
Wybory - Archiwum>Referendum ogólnokrajowe 2015>Obwieszczenia  1724
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2011  1721
Oświadczenia Majątkowe>2013>Kierownicy jednostek podległych  1716
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s społecznych SP  1703
Oświadczenia Majątkowe>2012>Kierownicy jednostek podległych  1686
Oświadczenia Majątkowe>2012>Radni  1685
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2015  1677
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2012  1663
Oświadczenia Majątkowe>2004>Kierownicy jednostek podległych  1655
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2013  1654
Oświadczenia Majątkowe>2014> Pracownicy Urzędu Gminy  1653
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2016  1652
Oświadczenia Majątkowe>2015>Kierownicy jednostek podległych  1638
Oświadczenia Majątkowe>2016>Radni  1612
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>Informacja zbiorcza o ilości załatwionych spraw  1603
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1600
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki PI  1596
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2014 - 2015  1553
>Informacje publiczne>Ocena jakości wody  1538
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2016  1535
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1531
>Urząd Gminy>Infrastruktura społeczna  1516
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania  1515
>Organizacja>Wójt  1490
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Jeleniej Gorze z dnia 20 marca 2015 r.  1489
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>POSTANOWIENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  1482
>Urząd Gminy>Geologia, rolnictwo, przemysł  1476
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2014  1472
>Urząd Gminy>Zabytki  1464
>Urząd Gminy>Infrastruktura techniczna  1440
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  1378
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obsługi Rady Gminy RG  1350
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1298
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Obwieszczenia  1265
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1258
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Ewidencja pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Kamienna Góra  1248
>Urząd Gminy>Indeks spraw  1246
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Ustaw  1240
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s informatyki i administracyjno technicznych IA  1240
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  1228
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierający  1211
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s Obrony Cywilnej i BHP OC  1164
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Monitor Polski  1119
>Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy  1090
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko  1080
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program Ochrony Środowiska  1072
>Urząd Gminy>Przyroda  997
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra  978
Oświadczenia Majątkowe>2017>Pracownicy Urzędu Gminy  967
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej  949
Wybory - Archiwum>Wybory uzupełniające do Rady Gminy>Obwieszczenia i komunikaty  945
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Wykaz organizacji pozarządowych  898
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  888
Oświadczenia Majątkowe>2017>Kierownicy jednostek podległych  868
Oświadczenia Majątkowe>2017>Radni  850
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2010>Obwieszczenia i rozporządzenia  820
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  812
>Organizacja>Wójt Gminy  795
>Urząd Gminy>Informacja o stanie załatwianych spraw.  778
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  733
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - dostawy  722
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra  718
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  663
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 1998-2002  658
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu 2011>Obwieszczenia wyborcze  623
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Protokoły posiedzeń  611
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2018  603
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - usługi  590
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s świadczen rodzinnych SR  576
Organizacja>Rada Gminy>Plany Pracy Rady Gminy  560
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia i rozporządzenia  531
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Uchwały i informacje GKW  521
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 1  494
Organizacja>Rada Gminy>Wiceprzewodniczący Rady  479
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  475
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie  469
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Działalność sportowa  463
>Urząd Gminy>Nieodpłatna pomoc prawna  458
>Informacje publiczne>Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego  440
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  431
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Komunikaty  431
>Urząd Gminy>Indeks spraw  412
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załacznik nr 4  411
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  400
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  398
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  393
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Planowanie przestrzenne  385
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  378
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 2  374
Urząd Gminy>Indeks spraw>Działalność gospodarcza  363
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  362
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Pisarzowicach  353
Oświadczenia Majątkowe>2018>Pracownicy Urzędu Gminy  344
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Rejestr wyborców  342
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>PONE  342
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach  340
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  337
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Skład komisji  331
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ochrona środowiska  330
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podatki i opłaty lokalne  326
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  315
Organizacja>Wójt Gminy>Protokoły z narad  314
>>Urząd Gminy  313
Oświadczenia Majątkowe>2014>Pracownicy Urzędu Gminy  312
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  308
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  304
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  304
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy  299
Komisje>Społeczna>Plany pracy  299
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka mieszkaniowa  299
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  294
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  292
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  291
Urząd Gminy>Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja  290
Urząd Gminy>Indeks spraw>Drogi gminne  289
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  284
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  282
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 3  279
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Informacja o podatkach i opłatach lokalnych  278
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ewidencja ludności  278
Oświadczenia Majątkowe>2018>Radni  277
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.  275
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka Gruntami Gminnymi.  274
Urząd Gminy>Indeks spraw>Dowody osobiste  271
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  271
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Podstawa prawna  270
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  267
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości  265
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  265
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły obrad Rady Gminy Kamienna Góra  260
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Rejestr uchwał  257
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2016-2017  257
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  257
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  255
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  254
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  252
Urząd Gminy>Indeks spraw>Świadczenia rodzinne  248
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  244
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego.  244
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  243
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  241
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  241
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  236
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>Uchwały i opinie RIO  233
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  233
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Imienne wykazy głosowania  231
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  227
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.  226
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  224
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  224
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego.  223
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  222
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja Wójta Gminy  220
Oświadczenia Majątkowe>2018> Kierownicy jednostek podległych  219
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  218
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Informacja dla osób niepełnosprawnych  217
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Gminna Komisja Wyborcza  216
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Plany pracy  216
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze  216
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  213
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  211
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  209
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  208
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  205
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.  202
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  201
Plany, programy strategie>Projekty organizacji ruchu drogowego>Droga gminna nr 114833D w Czadrowie.  190
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  189
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  188
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego  182
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  182
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  181
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  180
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy.  177
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu.  173
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  165
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.  162
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  161
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Informacje PKW  160
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Nadawaniew numerów porządkowych na budynkach  157
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  154
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  151
Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  149
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  147
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Krzeszowie  140
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>EOG-Termomodernizacja  131
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  130
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości  130
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Informacje Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I  129
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  128
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s oświaty OŚ  128
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  125
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  124
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  124
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  123
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  120
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie, rozłożenie na raty opłaty za niespełnienie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  119
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości  116
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Podziały nieruchomości  116
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  116
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  116
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Obsługa techniczno-eksploatacyjna budynków mieszkalnych  115
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzeń kadencja 2018 - 2023  112
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  111
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>ORLIK KRZESZÓW  109
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  108
Komisje>Rewizyjna>Plan pracy 2015  105
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej  103
>Zamówienia publiczne>Przetargi  101
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Rozgraniczenia nieruchomości  101
Indeks spraw>Podatki>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  100
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach  100
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  98
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Obwieszczenia  97
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwieszczenie o okregach wyborczych  97
Komisje>Społeczna>Plan pracy 2015  96
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Ptaszków  94
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  93
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze d/s ustalenia wyników głosowania  93
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  91
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze d/s przeprowadzenia głosowania  91
Oświadczenia Majątkowe>2019>Pracownicy Urzędu Gminy  87
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  84
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych.  76
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Wniosek o sporządzanie aktu pełnomocnictwa  74
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Oferty w trybie art. 19a  73
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Dokumenty do pobrania  72
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Refundacje wynagrodzeń inwalidów oraz młodocianych pracowników  72
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów mia  72
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Informacja z przebiegu realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra  72
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów  71
Oświadczenia Majątkowe>2019>Kierownicy jednostek podległych  69
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Uchwały antysmogowe  68
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach - Szkoła Szarocin  67
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  65
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie>Roczne sprawozdania finansowe.  64
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Pisarzowice Ośrodek Kultury  64
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach>Roczne sprawozdania finansowe.  62
Ochrona środowiska>PONE>Uchwały antysmogowe  62
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Przedszkole w Krzeszowie  62
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  61
Oświadczenia Majątkowe>2019>Radni  61
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie drogowe Ogorzelec-obwód II  61
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Skład komisji  60
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie>Roczne sprawozdania finansowe.  60
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego  59
Ochrona środowiska>PONE>Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 25 września 2018 r.  59
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Interpelacje prawne Ministerstwa Sprawiedliwości  59
Ochrona środowiska>PONE>PONE  58
Urząd Gminy>Referaty>d  57
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Raport o stanie gminy  57
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  57
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Krzeszów_przedszkole  57
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2019  57
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Obwieszczenie  55
Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie>Roczne sprawozdania finansowe.  55
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Ustanowienie pomnika przyrody  55
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osób upoważnionych.  54
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej  54
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie>Roczne sprawozdania finansowe.  54
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Most Krzeszów  53
Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra>Roczne sprawozdania finansowe.  53
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r.  52
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Gimnazjum Krzeszów  51
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych  51
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  50
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 17 października 2018 r.  50
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2017 - 2018  50
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Wodociag Ogorzelec  50
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Urząd Gminy Kamienna Góra  49
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego  49
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2017  49
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Zespół Szkół w Pisarzowicach  48
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Zespół Obsługi Jednostek Gminy  48
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  47
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Publikacja Raszów  46
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych  46
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych  46
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o liczbie ławników  46
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy DGP  44
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną  44
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  44
Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  44
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Roczne sprawozdania finansowe.  44
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach>Zespół Szkół w Pisarzowicach  43
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa  43
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  43
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2018  43
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2019  43
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2018  42
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  41
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2016  41
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły  41
Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  41
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  39
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  38
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2017  38
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2019  38
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  37
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy - w opracowaniu  36
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  36
>>  33
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  27
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Nagrania obrad Rady Gminy Kamienna Góra  26
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  24
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Krzeszów  21
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Udzielenie kredytu inwestycyjnego .....  21
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  21
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  20
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  19
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Krzeszów  18
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Czadrów_pawilon  17
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019>Informacje Wójta Gminy Kamienna Góra  16
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Pisarzowice  16
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  16
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  15
Organizacja>Komisje>Protokoły  15
>Organizacja>Rada Gminy  14
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Plan Zagospodarowania  14
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia Wójta Gminy  13
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie Gorzeszów  12
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  11
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s rozliczeń finansowych lokali komunalnych FL  11
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  11
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  11
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach Jawiszów 23.  11
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga_Czarnów  10
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne !!  10
Oświadczenia Majątkowe>2019>Pracownicy Urzędu Gminy  9
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Plan pracy  8
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  8
>Organizacja>Przewodniczący Rady  8
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  8
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  8
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach Ogorzelec 63.  8
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Zapytanie ofertowe azbest 2019  8
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019>Informacje Państwowej Komisji Wyborczej  8
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji lokalami użyteczności publicznej AU  7
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Czarnów  7
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  7
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU  7
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Most Pisarzowice  7
Organizacja>Komisje> Rewizyjna  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VIII  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s technicznych zasobów lokalowych TL  6
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  6
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział II  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s utrzymania i budowy dróg DR  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  6
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  6
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  5
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  5
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - dostawy  5
Indeks spraw>Drogi>Zgoda na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 1. Struktura stanowisk Urzędu Gminy w Kamiennej Górze  5
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział III  5
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Janiszów  5
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Nagrania obrad Rady Gminy Kamienna Góra  5
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Parking Krzeszów  5
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  5
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  5
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019>Informacje Okręgowej Komisji Wyborczej  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 2. Struktura organizacyjna urzędu  5
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IX  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział X  4
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IV  4
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  4
Urząd Gminy>Indeks spraw>test  4
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Kredyt 264 000,00  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VII  4
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VI  4
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji zasobami lokalowymi AL  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział V  4
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ II. STATUS PRACOWNIKÓW URZĘDU  4
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  3
Indeks spraw>Podatki>Informacja o wysokości stawek podatkowych na terenie gminy Kamienna Góra obowiązujących w roku 2004.  3
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Pisarzowice  3
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  3
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>DYŻURY KOMISJI W DNIACH 13- 26 WRZEŚNIA 2018r GODZINY PRACY KOMISJI 10:00-13:00  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  3
Urząd Gminy>Referaty>Świadczeń Rodzinnych  3
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  3
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Rędziny  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  3
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Ptaszków - studnie kanalizacyjne  3
>Organizacja>Wiceprzewodniczący Rady  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Uchwała Nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ V. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r.  2
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - usługi  2
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019> Informacje Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I  2
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program ochrony środowiska  2
Organizacja>Komisje>Gospodarcza, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  2
>Informacje publiczne>Wybory ławników sądowych 2011  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  2
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  2
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 24 września 2018 r.  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Uchwała Nr 2/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 3. Podział zadań i kompetencji Kierownictwa Urzędu  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  2
>Informacje publiczne>Wiadomości testowe  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  1
Informacje publiczne>Wyjaśnienia do przetargów>EOG -Termomodernizacja  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  1
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VII. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIANIA SPRAW  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  1
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  1
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  1
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  1
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  1
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  1
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Studium Zagospodarowania  1
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/pliki/1538401867_Gmina_Miejska_Kamienna_Gora_obwody_postanowienie.pdf  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  1
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  1
Początek strony