Statystyki odwiedzin Biuletynu
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Przetargi nieograniczone  37274
>Urząd Gminy>Ogłoszenia i obwieszczenia  29778
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o wyborze oferty  15127
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2002-2006  11086
>Urząd Gminy>Praca w urzędzie  10863
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2006-2010  8371
Urząd Gminy>Referaty>ROZWOJU I INFRASTRUKTURY (RI)  6955
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT KOMUNALNY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (KROŚ)  6797
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT FINANSOWY (FN)  6273
>Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone  6060
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  5547
>Urząd Gminy>Adres  5354
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Zwolnienia z podatków i opłat.  5274
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018  5265
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (WiK)  5227
>Prawo Lokalne>Budżet Gminy 2011  4870
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2010-2014  4780
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010  4617
>Zamówienia publiczne>Przetargi  4582
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.  4356
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konkursy ofert  4354
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT ORGANIZACYJNO – SPOŁECZNY (OS)  4338
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014  4288
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Informacja o złożonych ofertach  4222
>Informacje publiczne>Mienie komunalne  4169
>Organizacja>Sekretarz Gminy  4046
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  3953
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestry, ewidencje i archiwa  3947
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2006-2010  3941
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  3874
>Organizacja>Z-ca Wójta  3868
Organizacja>Rada Gminy>Skład Osobowy Rady Gminy  3816
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3815
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  3797
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2010  3773
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  3727
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Strategia Rozwoju Gminy  3700
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3693
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3687
>Organizacja>Skarbnik Gminy  3685
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3659
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Program współpracy Gminy Kamienna Góra z NGO  3643
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualne.  3511
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Decyzje lokalizacji celu publicznego  3416
>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  3414
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  3411
>Informacje publiczne>Inne informacje  3254
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  3184
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2011  3181
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy  3144
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  3099
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Publicznie dostępny wykaz danych  3068
>Informacje publiczne>Informacje nieudostępnione  3030
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach  2995
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  2965
Organizacja>Wójt Gminy>Informacja o wyborze  2944
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  2912
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2009  2848
>Informacje publiczne>Mieszkańcy gminy  2847
Organizacja>Rada Gminy>Plany pracy  2839
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ogorzelec  2827
>Informacje publiczne>Dostęp do informacji publicznej  2818
>Urząd Gminy>Informacja o gminie  2807
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  2754
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  2747
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Kamienna Góra w ciepło  2710
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2007  2699
Komisje>Społeczna>Skład komisji  2680
>Urząd Gminy>Elektroniczna Skrzynka Podawcza  2679
Informacje publiczne>Petycje>Petycje  2658
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  2625
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2008  2615
Organizacja>Rada Gminy>Prezydium Rady Gminy  2555
>Urząd Gminy>Metryczka  2551
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czarnów  2541
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s gospodarki przestrzennej GP  2526
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Szarocin  2526
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Pisarzowice  2517
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Wykaz sołtysów kadencji 2014-2018  2512
>O Biuletynie>Redakcja  2498
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu  2482
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszów  2475
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2012  2455
>Informacje publiczne>Protokoły kontroli  2437
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czadrów  2431
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Janiszów  2395
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  2393
>Informacje publiczne>Gospodarka odpadami komunalnymi  2377
>Prawo Lokalne>Baza aktów własnych - od roku 2013  2367
Informacje publiczne>Wybory i referenda>Wybory ławników sądowych 2012-2015  2361
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Jawiszów  2301
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ptaszków  2279
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Raszów  2276
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2011  2274
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Debrznik  2264
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Rędziny  2263
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Przedwojów  2263
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Leszczyniec  2259
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Gorzeszów  2258
Oświadczenia Majątkowe>2011>Radni  2240
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Dobromyśl  2230
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Kochanów  2218
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz zabytków  2209
Komisje>Rewizyjna>Skład komisji  2206
Oświadczenia Majątkowe>2008>Pracownicy Urzędu Gminy  2198
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Olszyny  2189
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  2169
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Lipienica  2149
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  2149
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2014  2146
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  2146
Komisje>Społeczna>Plany pracy  2139
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra  2136
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  2124
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszówek  2120
Oświadczenia Majątkowe>2007>Radni  2099
Oświadczenia Majątkowe>2011>Pracownicy Urzędu Gminy  2098
Urząd Gminy>Język Migowy w Urzędzie>Pomoc dla osób niesłyszących  2094
Oświadczenia Majątkowe>2007>Pracownicy Urzędu Gminy  2082
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestr instytucji kultury  2077
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program azbestowy  2074
Oświadczenia Majątkowe>2003>Pracownicy Urzędu Gminy  2069
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obywatelskich SO  2049
Oświadczenia Majątkowe>2003>Radni  2028
Organizacja>Wójt Gminy>Plan narad  2017
Oświadczenia Majątkowe>2007>Kierownicy jednostek podległych  2010
Oświadczenia Majątkowe>2005>Pracownicy Urzędu Gminy  1994
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2015  1990
Oświadczenia Majątkowe>2006>Kierownicy jednostek podległych  1987
Oświadczenia Majątkowe>2014>Radni  1971
Oświadczenia Majątkowe>2010>Radni  1964
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Plany zamówień  1956
Oświadczenia Majątkowe>2010> Pracownicy Urzędu Gminy  1956
>Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna  1949
Oświadczenia Majątkowe>2006>Pracownicy Urzędu Gminy  1935
Oświadczenia Majątkowe>2013>Pracownicy Urzędu Gminy  1931
Oświadczenia Majątkowe>2012>Pracownicy Urzędu Gminy  1925
Oświadczenia Majątkowe>2005>Kierownicy jednostek podległych  1924
Oświadczenia Majątkowe>2006>Radni  1913
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  1904
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2016  1898
Oświadczenia Majątkowe>2014>Kierownicy jednostek podległych  1886
Oświadczenia Majątkowe>2009>Kierownicy jednostek podległych  1881
Oświadczenia Majątkowe>2011>Kierownicy jednostek podległych  1875
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  1870
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2017  1858
Informacje publiczne>Wybory i referenda>Wybory ławników sądowych 2016-2019  1851
Oświadczenia Majątkowe>2016> Pracownicy Urzędu Gminy  1840
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  1836
Oświadczenia Majątkowe>2015>Pracownicy Urzędu Gminy  1830
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2012  1827
Oświadczenia Majątkowe>2003>Kierownicy jednostek podległych  1825
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plan pracy  1824
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s organizacyjnych ORG  1823
Oświadczenia Majątkowe>2013>Radni  1818
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Obwieszczenia wyborcze  1809
Oświadczenia Majątkowe>2004>Pracownicy Urzędu Gminy  1808
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Rada Pożytku Publicznego  1787
>O Biuletynie>Strona główna Biuletynu Informscji Publicznej  1784
Oświadczenia Majątkowe>2005>Radni  1769
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2012  1764
>Informacje publiczne>Polityka prywatności  1756
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2010  1754
Oświadczenia Majątkowe>2015>Radni  1749
Oświadczenia Majątkowe>2008>Kierownicy jednostek podległych  1735
Oświadczenia Majątkowe>2009>Pracownicy Urzędu Gminy  1729
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Obwieszczenia wyborcze  1715
Oświadczenia Majątkowe>2009>Radni  1705
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s społecznych SP  1703
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2013  1697
Oświadczenia Majątkowe>2010> Kierownicy jednostek podległych  1691
Oświadczenia Majątkowe>2004>Radni  1690
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2015  1679
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2011  1675
Oświadczenia Majątkowe>2013>Kierownicy jednostek podległych  1673
Oświadczenia Majątkowe>2016>Kierownicy jednostek podległych  1666
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2014  1661
Oświadczenia Majątkowe>2012>Radni  1648
Oświadczenia Majątkowe>2012>Kierownicy jednostek podległych  1647
Wybory i referenda>Referendum ogólnokrajowe 2015>Obwieszczenia  1647
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2012  1624
Oświadczenia Majątkowe>2004>Kierownicy jednostek podległych  1618
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2013  1618
Oświadczenia Majątkowe>2014> Pracownicy Urzędu Gminy  1610
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2015  1603
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>Informacja zbiorcza o ilości załatwionych spraw  1603
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki PI  1596
Oświadczenia Majątkowe>2015>Kierownicy jednostek podległych  1589
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2016  1559
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1547
Oświadczenia Majątkowe>2016>Radni  1544
>Urząd Gminy>Infrastruktura społeczna  1513
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2014 - 2015  1496
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2016  1495
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1493
>Organizacja>Wójt  1490
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania  1477
>Urząd Gminy>Geologia, rolnictwo, przemysł  1476
>Urząd Gminy>Zabytki  1463
>Informacje publiczne>Ocena jakości wody  1453
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Jeleniej Gorze z dnia 20 marca 2015 r.  1452
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>POSTANOWIENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  1445
>Urząd Gminy>Infrastruktura techniczna  1434
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2014  1433
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obsługi Rady Gminy RG  1350
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1298
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  1277
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1258
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Obwieszczenia  1254
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s informatyki i administracyjno technicznych IA  1239
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  1228
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierający  1211
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s Obrony Cywilnej i BHP OC  1163
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Ustaw  1144
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Ewidencja pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Kamienna Góra  1122
>Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy  1090
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program Ochrony Środowiska  1072
>Urząd Gminy>Indeks spraw  1050
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Monitor Polski  1022
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko  1007
>Urząd Gminy>Przyroda  997
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra  977
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Wykaz organizacji pozarządowych  897
Oświadczenia Majątkowe>2017>Pracownicy Urzędu Gminy  896
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  888
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej  848
Oświadczenia Majątkowe>2017>Kierownicy jednostek podległych  812
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  812
Wybory i referenda>Wybory uzupełniające do Rady Gminy>Obwieszczenia i komunikaty  800
Oświadczenia Majątkowe>2017>Radni  794
>Urząd Gminy>Informacja o stanie załatwianych spraw.  778
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2010>Obwieszczenia i rozporządzenia  749
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  733
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - dostawy  722
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra  718
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  663
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 1998-2002  658
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Protokoły posiedzeń  611
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - usługi  590
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s świadczen rodzinnych SR  576
>Organizacja>Wójt Gminy  567
Organizacja>Rada Gminy>Plany Pracy Rady Gminy  560
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu i Senatu 2011>Obwieszczenia wyborcze  512
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 1  494
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia i rozporządzenia  493
Organizacja>Rada Gminy>Wiceprzewodniczący Rady  479
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  475
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie  469
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2018  467
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Uchwały i informacje GKW  460
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  431
>Urząd Gminy>Indeks spraw  412
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załacznik nr 4  411
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Działalność sportowa  404
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  400
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  398
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Komunikaty  393
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  393
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Planowanie przestrzenne  385
>Informacje publiczne>Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego  380
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  378
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 2  374
>Urząd Gminy>Nieodpłatna pomoc prawna  367
Urząd Gminy>Indeks spraw>Działalność gospodarcza  363
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  362
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Pisarzowicach  353
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach  340
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>PONE  339
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  337
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Skład komisji  331
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ochrona środowiska  330
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podatki i opłaty lokalne  326
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  315
Organizacja>Wójt Gminy>Protokoły z narad  314
>>Urząd Gminy  313
Oświadczenia Majątkowe>2014>Pracownicy Urzędu Gminy  312
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  308
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  304
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  304
Komisje>Społeczna>Plany pracy  299
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka mieszkaniowa  299
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy  299
Informacje publiczne>Wybory i referenda>Rejestr wyborców  297
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  294
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  292
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  291
Urząd Gminy>Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja  290
Urząd Gminy>Indeks spraw>Drogi gminne  289
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  284
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  282
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 3  279
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ewidencja ludności  278
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.  275
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka Gruntami Gminnymi.  274
Urząd Gminy>Indeks spraw>Dowody osobiste  271
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  271
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Podstawa prawna  270
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  267
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości  265
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  265
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  257
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  255
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  254
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  252
Urząd Gminy>Indeks spraw>Świadczenia rodzinne  248
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  244
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  241
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  241
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Rejestr uchwał  236
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  236
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  233
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego.  233
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  230
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  227
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.  226
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  224
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  224
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego.  223
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  222
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  218
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze  216
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Plany pracy  216
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  213
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja Wójta Gminy  212
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  211
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2016-2017  211
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  209
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  208
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Informacja o podatkach i opłatach lokalnych  206
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  205
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Informacja dla osób niepełnosprawnych  204
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.  202
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  201
Plany, programy strategie>Projekty organizacji ruchu drogowego>Droga gminna nr 114833D w Czadrowie.  190
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  189
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  188
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  182
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego  182
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  181
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  180
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy.  177
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu.  165
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  165
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.  162
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  161
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Nadawaniew numerów porządkowych na budynkach  157
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  154
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  151
Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  149
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  147
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Krzeszowie  140
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>EOG-Termomodernizacja  131
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości  130
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  130
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  128
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s oświaty OŚ  128
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  120
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie, rozłożenie na raty opłaty za niespełnienie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  119
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  116
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Podziały nieruchomości  116
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości  116
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  116
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Obsługa techniczno-eksploatacyjna budynków mieszkalnych  115
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  111
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>ORLIK KRZESZÓW  109
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  108
Komisje>Rewizyjna>Plan pracy 2015  105
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Rozgraniczenia nieruchomości  101
>Zamówienia publiczne>Przetargi  101
Indeks spraw>Podatki>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  100
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach  100
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  98
Komisje>Społeczna>Plan pracy 2015  96
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Ptaszków  94
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  93
Oświadczenia Majątkowe>2018>Pracownicy Urzędu Gminy  81
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Refundacje wynagrodzeń inwalidów oraz młodocianych pracowników  72
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach - Szkoła Szarocin  67
Oświadczenia Majątkowe>2018>Radni  65
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Pisarzowice Ośrodek Kultury  64
Oświadczenia Majątkowe>2018> Kierownicy jednostek podległych  61
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie drogowe Ogorzelec-obwód II  61
Urząd Gminy>Referaty>d  57
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Krzeszów_przedszkole  57
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Ustanowienie pomnika przyrody  55
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Most Krzeszów  53
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Gimnazjum Krzeszów  51
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Wodociag Ogorzelec  50
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Publikacja Raszów  46
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną  44
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy DGP  44
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  41
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  37
>>  33
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  27
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  24
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  21
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Udzielenie kredytu inwestycyjnego .....  21
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Krzeszów  21
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  20
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  19
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Krzeszów  18
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Czadrów_pawilon  17
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  16
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Pisarzowice  16
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  15
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Plan Zagospodarowania  14
>Organizacja>Rada Gminy  14
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia Wójta Gminy  13
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie Gorzeszów  12
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  11
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  11
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  11
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach Jawiszów 23.  11
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s rozliczeń finansowych lokali komunalnych FL  11
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga_Czarnów  10
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne !!  10
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  8
>Organizacja>Przewodniczący Rady  8
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach Ogorzelec 63.  8
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  8
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  8
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Czarnów  7
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU  7
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji lokalami użyteczności publicznej AU  7
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Most Pisarzowice  7
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  7
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VIII  6
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s utrzymania i budowy dróg DR  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s technicznych zasobów lokalowych TL  6
Organizacja>Komisje> Rewizyjna  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział II  6
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  6
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  6
Indeks spraw>Drogi>Zgoda na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.  5
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 1. Struktura stanowisk Urzędu Gminy w Kamiennej Górze  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 2. Struktura organizacyjna urzędu  5
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Parking Krzeszów  5
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Janiszów  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  5
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział III  5
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  5
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - dostawy  5
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  5
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  5
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział V  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IX  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział X  4
Urząd Gminy>Indeks spraw>test  4
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  4
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ II. STATUS PRACOWNIKÓW URZĘDU  4
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  4
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Kredyt 264 000,00  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VII  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VI  4
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  4
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji zasobami lokalowymi AL  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IV  4
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  3
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  3
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  3
Indeks spraw>Podatki>Informacja o wysokości stawek podatkowych na terenie gminy Kamienna Góra obowiązujących w roku 2004.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  3
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Rędziny  3
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Pisarzowice  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  3
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  3
Urząd Gminy>Referaty>Świadczeń Rodzinnych  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Ptaszków - studnie kanalizacyjne  3
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  2
>Informacje publiczne>Wybory ławników sądowych 2011  2
Organizacja>Komisje>Gospodarcza, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  2
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - usługi  2
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program ochrony środowiska  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  2
>Organizacja>Wiceprzewodniczący Rady  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  2
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ V. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  2
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 3. Podział zadań i kompetencji Kierownictwa Urzędu  2
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  1
>Informacje publiczne>Wiadomości testowe  1
Informacje publiczne>Wyjaśnienia do przetargów>EOG -Termomodernizacja  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  1
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  1
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  1
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  1
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  1
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VII. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIANIA SPRAW  1
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Studium Zagospodarowania  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  1
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  1
Początek strony