Statystyki odwiedzin Biuletynu
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Przetargi nieograniczone  38094
>Urząd Gminy>Ogłoszenia i obwieszczenia  30213
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o wyborze oferty  15522
>Urząd Gminy>Praca w urzędzie  11151
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2002-2006  11134
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2006-2010  8407
Urząd Gminy>Referaty>ROZWOJU I INFRASTRUKTURY (RI)  7124
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT KOMUNALNY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (KROŚ)  6932
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT FINANSOWY (FN)  6408
>Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone  6060
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  5576
>Urząd Gminy>Adres  5522
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018  5335
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Zwolnienia z podatków i opłat.  5316
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (WiK)  5314
>Prawo Lokalne>Budżet Gminy 2011  4897
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2010-2014  4813
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010  4620
>Zamówienia publiczne>Przetargi  4582
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Informacja o złożonych ofertach  4569
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.  4490
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT ORGANIZACYJNO – SPOŁECZNY (OS)  4487
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konkursy ofert  4414
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014  4296
>Informacje publiczne>Mienie komunalne  4215
>Organizacja>Sekretarz Gminy  4126
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  4006
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestry, ewidencje i archiwa  3975
>Organizacja>Z-ca Wójta  3950
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2006-2010  3944
Organizacja>Rada Gminy>Skład Osobowy Rady Gminy  3897
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  3883
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  3878
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  3867
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3819
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2010  3795
>Organizacja>Skarbnik Gminy  3777
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  3730
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Strategia Rozwoju Gminy  3729
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3716
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3694
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3686
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Program współpracy Gminy Kamienna Góra z NGO  3677
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualne.  3597
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Decyzje lokalizacji celu publicznego  3498
>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  3449
>Informacje publiczne>Inne informacje  3254
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  3203
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2011  3199
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy  3195
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  3142
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Publicznie dostępny wykaz danych  3094
>Informacje publiczne>Informacje nieudostępnione  3056
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach  3049
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  3007
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  2955
Organizacja>Wójt Gminy>Informacja o wyborze  2944
Organizacja>Rada Gminy>Plany pracy  2921
>Informacje publiczne>Mieszkańcy gminy  2897
>Informacje publiczne>Dostęp do informacji publicznej  2878
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2009  2869
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ogorzelec  2849
>Urząd Gminy>Informacja o gminie  2809
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  2789
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  2781
Informacje publiczne>Petycje>Petycje  2750
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Kamienna Góra w ciepło  2733
>Urząd Gminy>Elektroniczna Skrzynka Podawcza  2726
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2007  2720
Komisje>Społeczna>Skład komisji  2716
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  2638
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2008  2637
Organizacja>Rada Gminy>Prezydium Rady Gminy  2616
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Wykaz sołtysów kadencji 2018-2023  2579
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czarnów  2571
>Urząd Gminy>Metryczka  2551
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Szarocin  2547
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Pisarzowice  2542
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s gospodarki przestrzennej GP  2526
>O Biuletynie>Redakcja  2520
>Prawo Lokalne>Baza aktów własnych - od roku 2013  2514
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszów  2501
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu  2501
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2012  2475
>Informacje publiczne>Protokoły kontroli  2471
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czadrów  2460
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Janiszów  2414
>Informacje publiczne>Gospodarka odpadami komunalnymi  2410
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  2407
Informacje publiczne>Wybory i referenda>Wybory ławników sądowych 2012-2015  2377
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Jawiszów  2322
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ptaszków  2304
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Raszów  2294
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2011  2289
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Debrznik  2286
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Rędziny  2284
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Przedwojów  2281
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Gorzeszów  2277
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Leszczyniec  2277
Oświadczenia Majątkowe>2011>Radni  2256
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Dobromyśl  2249
Komisje>Rewizyjna>Skład komisji  2239
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Kochanów  2236
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz zabytków  2230
Oświadczenia Majątkowe>2008>Pracownicy Urzędu Gminy  2213
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Olszyny  2211
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  2203
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  2201
Komisje>Społeczna>Plany pracy  2193
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  2189
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Lipienica  2171
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra  2167
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2014  2159
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  2140
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszówek  2138
Oświadczenia Majątkowe>2011>Pracownicy Urzędu Gminy  2116
Oświadczenia Majątkowe>2007>Radni  2115
Urząd Gminy>Język Migowy w Urzędzie>Pomoc dla osób niesłyszących  2110
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Plany zamówień  2109
Oświadczenia Majątkowe>2007>Pracownicy Urzędu Gminy  2099
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  2095
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestr instytucji kultury  2093
Oświadczenia Majątkowe>2003>Pracownicy Urzędu Gminy  2086
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obywatelskich SO  2049
Oświadczenia Majątkowe>2003>Radni  2045
Oświadczenia Majątkowe>2007>Kierownicy jednostek podległych  2026
Organizacja>Wójt Gminy>Plan narad  2017
Oświadczenia Majątkowe>2005>Pracownicy Urzędu Gminy  2008
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2015  2004
Oświadczenia Majątkowe>2006>Kierownicy jednostek podległych  2001
Oświadczenia Majątkowe>2014>Radni  1999
Oświadczenia Majątkowe>2010>Radni  1979
Oświadczenia Majątkowe>2010> Pracownicy Urzędu Gminy  1970
>Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna  1955
Oświadczenia Majątkowe>2006>Pracownicy Urzędu Gminy  1951
Oświadczenia Majątkowe>2013>Pracownicy Urzędu Gminy  1947
Oświadczenia Majątkowe>2005>Kierownicy jednostek podległych  1939
Oświadczenia Majątkowe>2012>Pracownicy Urzędu Gminy  1938
Oświadczenia Majątkowe>2006>Radni  1933
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  1926
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2016  1923
Oświadczenia Majątkowe>2014>Kierownicy jednostek podległych  1904
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  1902
Oświadczenia Majątkowe>2009>Kierownicy jednostek podległych  1896
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2017  1892
Oświadczenia Majątkowe>2011>Kierownicy jednostek podległych  1892
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  1886
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plan pracy  1883
Informacje publiczne>Wybory i referenda>Wybory ławników sądowych 2016-2019  1866
Oświadczenia Majątkowe>2016> Pracownicy Urzędu Gminy  1864
Oświadczenia Majątkowe>2015>Pracownicy Urzędu Gminy  1846
Oświadczenia Majątkowe>2013>Radni  1840
>O Biuletynie>Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej  1839
Oświadczenia Majątkowe>2003>Kierownicy jednostek podległych  1837
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2012  1836
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Obwieszczenia wyborcze  1827
Oświadczenia Majątkowe>2004>Pracownicy Urzędu Gminy  1824
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s organizacyjnych ORG  1823
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Rada Pożytku Publicznego  1816
Oświadczenia Majątkowe>2005>Radni  1790
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2012  1782
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2010  1774
Oświadczenia Majątkowe>2015>Radni  1773
>Informacje publiczne>Polityka prywatności  1772
Oświadczenia Majątkowe>2008>Kierownicy jednostek podległych  1747
Oświadczenia Majątkowe>2009>Pracownicy Urzędu Gminy  1739
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Obwieszczenia wyborcze  1738
Oświadczenia Majątkowe>2009>Radni  1715
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2013  1714
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2015  1710
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s społecznych SP  1703
Oświadczenia Majątkowe>2004>Radni  1703
Oświadczenia Majątkowe>2010> Kierownicy jednostek podległych  1701
Oświadczenia Majątkowe>2016>Kierownicy jednostek podległych  1684
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2011  1683
Oświadczenia Majątkowe>2013>Kierownicy jednostek podległych  1682
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2014  1682
Wybory i referenda>Referendum ogólnokrajowe 2015>Obwieszczenia  1661
Oświadczenia Majątkowe>2012>Radni  1657
Oświadczenia Majątkowe>2012>Kierownicy jednostek podległych  1657
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2012  1635
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2013  1629
Oświadczenia Majątkowe>2004>Kierownicy jednostek podległych  1627
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2015  1626
Oświadczenia Majątkowe>2014> Pracownicy Urzędu Gminy  1623
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>Informacja zbiorcza o ilości załatwionych spraw  1603
Oświadczenia Majątkowe>2015>Kierownicy jednostek podległych  1601
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki PI  1596
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2016  1591
Oświadczenia Majątkowe>2016>Radni  1564
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1560
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2016  1522
>Urząd Gminy>Infrastruktura społeczna  1514
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2014 - 2015  1509
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1501
>Organizacja>Wójt  1490
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania  1485
>Urząd Gminy>Geologia, rolnictwo, przemysł  1476
>Informacje publiczne>Ocena jakości wody  1474
>Urząd Gminy>Zabytki  1464
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Jeleniej Gorze z dnia 20 marca 2015 r.  1461
Wybory i referenda>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>POSTANOWIENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  1454
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2014  1441
>Urząd Gminy>Infrastruktura techniczna  1436
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obsługi Rady Gminy RG  1350
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1298
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  1292
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Obwieszczenia  1259
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1258
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s informatyki i administracyjno technicznych IA  1240
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  1228
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierający  1211
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s Obrony Cywilnej i BHP OC  1164
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Ustaw  1154
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Ewidencja pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Kamienna Góra  1143
>Urząd Gminy>Indeks spraw  1102
>Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy  1090
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program Ochrony Środowiska  1072
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Monitor Polski  1032
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko  1030
>Urząd Gminy>Przyroda  997
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra  978
Oświadczenia Majątkowe>2017>Pracownicy Urzędu Gminy  925
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Wykaz organizacji pozarządowych  898
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  888
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej  859
Oświadczenia Majątkowe>2017>Kierownicy jednostek podległych  830
Oświadczenia Majątkowe>2017>Radni  816
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  812
Wybory i referenda>Wybory uzupełniające do Rady Gminy>Obwieszczenia i komunikaty  804
>Urząd Gminy>Informacja o stanie załatwianych spraw.  778
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2010>Obwieszczenia i rozporządzenia  753
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  733
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - dostawy  722
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra  718
>Organizacja>Wójt Gminy  676
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  663
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 1998-2002  658
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Protokoły posiedzeń  611
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - usługi  590
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s świadczen rodzinnych SR  576
Organizacja>Rada Gminy>Plany Pracy Rady Gminy  560
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2018  521
Wybory i referenda>Wybory do Sejmu i Senatu 2011>Obwieszczenia wyborcze  514
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 1  494
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia i rozporządzenia  494
Organizacja>Rada Gminy>Wiceprzewodniczący Rady  479
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  475
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie  469
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Uchwały i informacje GKW  464
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  431
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Działalność sportowa  427
>Urząd Gminy>Indeks spraw  412
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załacznik nr 4  411
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  400
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  398
>Informacje publiczne>Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego  396
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Komunikaty  394
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  393
>Urząd Gminy>Nieodpłatna pomoc prawna  392
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Planowanie przestrzenne  385
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  378
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 2  374
Urząd Gminy>Indeks spraw>Działalność gospodarcza  363
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  362
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Pisarzowicach  353
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>PONE  342
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach  340
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  337
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Skład komisji  331
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ochrona środowiska  330
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podatki i opłaty lokalne  326
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  315
Organizacja>Wójt Gminy>Protokoły z narad  314
>>Urząd Gminy  313
Oświadczenia Majątkowe>2014>Pracownicy Urzędu Gminy  312
Informacje publiczne>Wybory i referenda>Rejestr wyborców  311
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  308
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  304
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  304
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy  299
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka mieszkaniowa  299
Komisje>Społeczna>Plany pracy  299
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  294
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  292
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  291
Urząd Gminy>Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja  290
Urząd Gminy>Indeks spraw>Drogi gminne  289
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  284
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  282
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 3  279
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ewidencja ludności  278
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.  275
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka Gruntami Gminnymi.  274
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  271
Urząd Gminy>Indeks spraw>Dowody osobiste  271
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Podstawa prawna  270
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  267
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości  265
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  265
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  257
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  255
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  254
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  252
Urząd Gminy>Indeks spraw>Świadczenia rodzinne  248
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  244
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Informacja o podatkach i opłatach lokalnych  243
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  241
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  241
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Rejestr uchwał  236
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  236
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  233
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego.  233
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  230
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  227
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.  226
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2016-2017  225
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  224
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  224
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego.  223
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  222
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  218
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze  216
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Plany pracy  216
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  213
Wybory i referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja Wójta Gminy  212
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  211
Oświadczenia Majątkowe>2018>Pracownicy Urzędu Gminy  211
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  209
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  208
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  205
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Informacja dla osób niepełnosprawnych  204
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.  202
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  201
Plany, programy strategie>Projekty organizacji ruchu drogowego>Droga gminna nr 114833D w Czadrowie.  190
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  189
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  188
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  182
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego  182
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  181
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  180
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy.  177
Oświadczenia Majątkowe>2018>Radni  170
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  165
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu.  165
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.  162
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  161
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Nadawaniew numerów porządkowych na budynkach  157
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  154
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  151
Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  149
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  147
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Krzeszowie  140
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>EOG-Termomodernizacja  131
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości  130
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  130
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s oświaty OŚ  128
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  128
Oświadczenia Majątkowe>2018> Kierownicy jednostek podległych  123
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  120
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie, rozłożenie na raty opłaty za niespełnienie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  119
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Podziały nieruchomości  116
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  116
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  116
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości  116
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Obsługa techniczno-eksploatacyjna budynków mieszkalnych  115
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  111
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>ORLIK KRZESZÓW  109
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  108
Komisje>Rewizyjna>Plan pracy 2015  105
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Rozgraniczenia nieruchomości  101
>Zamówienia publiczne>Przetargi  101
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach  100
Indeks spraw>Podatki>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  100
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  98
Komisje>Społeczna>Plan pracy 2015  96
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Ptaszków  94
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  93
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły sesji i nagrania obrad Rady Gminy kadencja 2018-2023  88
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Gminna Komisja Wyborcza  80
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Imienne wykazy głosowania  76
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Refundacje wynagrodzeń inwalidów oraz młodocianych pracowników  72
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach - Szkoła Szarocin  67
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Pisarzowice Ośrodek Kultury  64
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie drogowe Ogorzelec-obwód II  61
Urząd Gminy>Referaty>d  57
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Krzeszów_przedszkole  57
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Ustanowienie pomnika przyrody  55
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Most Krzeszów  53
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Gimnazjum Krzeszów  51
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Wodociag Ogorzelec  50
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Obwieszczenie o okregach wyborczych  47
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Publikacja Raszów  46
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną  44
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy DGP  44
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  41
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  40
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  37
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  36
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze d/s przeprowadzenia głosowania  34
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  34
>>  33
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze d/s ustalenia wyników głosowania  32
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  31
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  29
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  27
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Oferty w trybie art. 19a  26
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych.  25
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  25
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  24
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Skład komisji  23
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Wniosek o sporządzanie aktu pełnomocnictwa  22
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów  22
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2019  22
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osób upoważnionych.  22
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej  21
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Krzeszów  21
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  21
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Udzielenie kredytu inwestycyjnego .....  21
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Uchwały antysmogowe  20
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  20
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego  19
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  19
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Krzeszów  18
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzeń kadencja 2018 - 2023  17
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów mia  17
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Czadrów_pawilon  17
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r.  17
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych  17
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  16
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Pisarzowice  16
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  16
Ochrona środowiska>PONE>PONE  15
Ochrona środowiska>PONE>Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 25 września 2018 r.  15
Organizacja>Komisje>Protokoły  15
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  15
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Raport o stanie gminy  14
Ochrona środowiska>PONE>Uchwały antysmogowe  14
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 17 października 2018 r.  14
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2017 - 2018  14
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Plan Zagospodarowania  14
>Organizacja>Rada Gminy  14
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego  14
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Informacja z przebiegu realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra  14
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  13
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia Wójta Gminy  13
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie Gorzeszów  12
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych  12
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s rozliczeń finansowych lokali komunalnych FL  11
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  11
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  11
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach Jawiszów 23.  11
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  11
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne !!  10
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga_Czarnów  10
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa  10
Wybory i referenda>Wybory do Europarlamentu 2019>Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej  9
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Plan pracy  8
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach Ogorzelec 63.  8
>Organizacja>Przewodniczący Rady  8
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły  8
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  8
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  8
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  8
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  7
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji lokalami użyteczności publicznej AU  7
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU  7
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Czarnów  7
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Most Pisarzowice  7
Wybory i referenda>Wybory do Europarlamentu 2019>Informacje PKW  6
Organizacja>Komisje> Rewizyjna  6
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział II  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s utrzymania i budowy dróg DR  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s technicznych zasobów lokalowych TL  6
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  6
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VIII  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  6
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Parking Krzeszów  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 1. Struktura stanowisk Urzędu Gminy w Kamiennej Górze  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 2. Struktura organizacyjna urzędu  5
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  5
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział III  5
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  5
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Janiszów  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  5
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  5
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - dostawy  5
Indeks spraw>Drogi>Zgoda na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.  5
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  5
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział V  4
Urząd Gminy>Indeks spraw>test  4
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Kredyt 264 000,00  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IV  4
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  4
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ II. STATUS PRACOWNIKÓW URZĘDU  4
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział X  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VI  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IX  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VII  4
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  4
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji zasobami lokalowymi AL  4
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  3
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>DYŻURY KOMISJI W DNIACH 13- 26 WRZEŚNIA 2018r GODZINY PRACY KOMISJI 10:00-13:00  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Ptaszków - studnie kanalizacyjne  3
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  3
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  3
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  3
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  3
Indeks spraw>Podatki>Informacja o wysokości stawek podatkowych na terenie gminy Kamienna Góra obowiązujących w roku 2004.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Pisarzowice  3
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  3
Urząd Gminy>Referaty>Świadczeń Rodzinnych  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Rędziny  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  3
>Informacje publiczne>Wybory ławników sądowych 2011  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 3. Podział zadań i kompetencji Kierownictwa Urzędu  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ V. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  2
>Organizacja>Wiceprzewodniczący Rady  2
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  2
Organizacja>Komisje>Gospodarcza, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  2
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r.  2
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - usługi  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  2
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Uchwała Nr 2/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze  2
Oświadczenia Majątkowe>2019>Pracownicy Urzędu Gminy  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  2
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  2
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Uchwała Nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze  2
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 24 września 2018 r.  2
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program ochrony środowiska  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  1
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Studium Zagospodarowania  1
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/pliki/1538401867_Gmina_Miejska_Kamienna_Gora_obwody_postanowienie.pdf  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  1
>Informacje publiczne>Wiadomości testowe  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  1
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  1
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  1
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  1
Informacje publiczne>Wyjaśnienia do przetargów>EOG -Termomodernizacja  1
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  1
Wybory i referenda>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze  1
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VII. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIANIA SPRAW  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  1
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  1
Początek strony