Statystyki odwiedzin Biuletynu
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Przetargi nieograniczone  38277
>Urząd Gminy>Ogłoszenia i obwieszczenia  30394
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o wyborze oferty  15622
>Urząd Gminy>Praca w urzędzie  11340
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2002-2006  11174
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2006-2010  8418
Urząd Gminy>Referaty>ROZWOJU I INFRASTRUKTURY (RI)  7168
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT KOMUNALNY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (KROŚ)  6978
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT FINANSOWY (FN)  6447
>Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone  6060
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  5591
>Urząd Gminy>Adres  5567
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Zwolnienia z podatków i opłat.  5358
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018  5348
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (WiK)  5346
>Prawo Lokalne>Budżet Gminy 2011  4914
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2010-2014  4827
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Informacja o złożonych ofertach  4655
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010  4620
>Zamówienia publiczne>Przetargi  4582
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.  4541
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT ORGANIZACYJNO – SPOŁECZNY (OS)  4528
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konkursy ofert  4432
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014  4296
>Informacje publiczne>Mienie komunalne  4235
>Organizacja>Sekretarz Gminy  4147
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  4022
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestry, ewidencje i archiwa  3986
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  3983
>Organizacja>Z-ca Wójta  3979
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2006-2010  3944
Organizacja>Rada Gminy>Skład Osobowy Rady Gminy  3912
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  3893
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  3878
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3819
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2010  3805
>Organizacja>Skarbnik Gminy  3803
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Strategia Rozwoju Gminy  3738
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  3730
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3729
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3701
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3694
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Program współpracy Gminy Kamienna Góra z NGO  3690
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualne.  3618
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Decyzje lokalizacji celu publicznego  3557
>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  3463
>Informacje publiczne>Inne informacje  3254
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy  3221
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  3210
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2011  3210
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  3149
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Publicznie dostępny wykaz danych  3102
>Informacje publiczne>Informacje nieudostępnione  3062
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach  3058
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  3019
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  2966
Organizacja>Wójt Gminy>Informacja o wyborze  2944
Organizacja>Rada Gminy>Plany pracy  2936
>Informacje publiczne>Mieszkańcy gminy  2917
>Informacje publiczne>Dostęp do informacji publicznej  2901
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2009  2878
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ogorzelec  2858
Informacje publiczne>Petycje>Petycje  2817
>Urząd Gminy>Informacja o gminie  2812
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  2797
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  2788
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Kamienna Góra w ciepło  2739
>Urząd Gminy>Elektroniczna Skrzynka Podawcza  2738
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2007  2732
Komisje>Społeczna>Skład komisji  2722
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2008  2647
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  2643
Organizacja>Rada Gminy>Prezydium Rady Gminy  2624
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Wykaz sołtysów kadencji 2018-2023  2612
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czarnów  2580
>Prawo Lokalne>Baza aktów własnych - od roku 2013  2567
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Szarocin  2554
>Urząd Gminy>Metryczka  2551
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Pisarzowice  2550
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s gospodarki przestrzennej GP  2526
>O Biuletynie>Redakcja  2523
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu  2513
>Informacje publiczne>Protokoły kontroli  2511
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszów  2507
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2012  2486
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czadrów  2468
>Informacje publiczne>Gospodarka odpadami komunalnymi  2424
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Janiszów  2422
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  2407
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych 2012-2015  2383
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Jawiszów  2328
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ptaszków  2310
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Raszów  2300
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2011  2292
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Debrznik  2292
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Rędziny  2290
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Przedwojów  2289
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Leszczyniec  2285
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Gorzeszów  2283
Oświadczenia Majątkowe>2011>Radni  2263
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Dobromyśl  2255
Komisje>Rewizyjna>Skład komisji  2247
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Kochanów  2241
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz zabytków  2240
Oświadczenia Majątkowe>2008>Pracownicy Urzędu Gminy  2220
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Olszyny  2216
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  2214
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  2210
Komisje>Społeczna>Plany pracy  2203
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  2203
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra  2181
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Lipienica  2179
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2014  2165
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  2147
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszówek  2143
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Plany zamówień  2138
Oświadczenia Majątkowe>2011>Pracownicy Urzędu Gminy  2122
Oświadczenia Majątkowe>2007>Radni  2121
Urząd Gminy>Język Migowy w Urzędzie>Pomoc dla osób niesłyszących  2120
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  2104
Oświadczenia Majątkowe>2007>Pracownicy Urzędu Gminy  2103
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestr instytucji kultury  2100
Oświadczenia Majątkowe>2003>Pracownicy Urzędu Gminy  2095
Oświadczenia Majątkowe>2003>Radni  2052
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obywatelskich SO  2049
Oświadczenia Majątkowe>2007>Kierownicy jednostek podległych  2031
Organizacja>Wójt Gminy>Plan narad  2017
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2015  2013
Oświadczenia Majątkowe>2005>Pracownicy Urzędu Gminy  2012
Oświadczenia Majątkowe>2014>Radni  2010
Oświadczenia Majątkowe>2006>Kierownicy jednostek podległych  2005
Oświadczenia Majątkowe>2010>Radni  1986
Oświadczenia Majątkowe>2010> Pracownicy Urzędu Gminy  1976
>Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna  1955
Oświadczenia Majątkowe>2006>Pracownicy Urzędu Gminy  1955
Oświadczenia Majątkowe>2013>Pracownicy Urzędu Gminy  1954
Oświadczenia Majątkowe>2005>Kierownicy jednostek podległych  1942
Oświadczenia Majątkowe>2012>Pracownicy Urzędu Gminy  1942
Oświadczenia Majątkowe>2006>Radni  1938
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  1935
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2016  1931
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  1921
Oświadczenia Majątkowe>2014>Kierownicy jednostek podległych  1911
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2017  1902
Oświadczenia Majątkowe>2009>Kierownicy jednostek podległych  1900
Oświadczenia Majątkowe>2011>Kierownicy jednostek podległych  1898
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plan pracy  1895
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  1891
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych 2016-2019  1871
Oświadczenia Majątkowe>2016> Pracownicy Urzędu Gminy  1871
Oświadczenia Majątkowe>2015>Pracownicy Urzędu Gminy  1854
>O Biuletynie>Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej  1850
Oświadczenia Majątkowe>2013>Radni  1848
Oświadczenia Majątkowe>2003>Kierownicy jednostek podległych  1844
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2012  1843
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Obwieszczenia wyborcze  1842
Oświadczenia Majątkowe>2004>Pracownicy Urzędu Gminy  1827
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Rada Pożytku Publicznego  1826
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s organizacyjnych ORG  1823
Oświadczenia Majątkowe>2005>Radni  1795
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2012  1787
Oświadczenia Majątkowe>2015>Radni  1783
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2010  1777
>Informacje publiczne>Polityka prywatności  1774
Oświadczenia Majątkowe>2008>Kierownicy jednostek podległych  1750
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Obwieszczenia wyborcze  1747
Oświadczenia Majątkowe>2009>Pracownicy Urzędu Gminy  1743
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2013  1720
Oświadczenia Majątkowe>2009>Radni  1720
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2015  1715
Oświadczenia Majątkowe>2010> Kierownicy jednostek podległych  1706
Oświadczenia Majątkowe>2004>Radni  1705
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s społecznych SP  1703
Oświadczenia Majątkowe>2016>Kierownicy jednostek podległych  1691
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2011  1691
Oświadczenia Majątkowe>2013>Kierownicy jednostek podległych  1688
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2014  1687
Wybory - Archiwum>Referendum ogólnokrajowe 2015>Obwieszczenia  1668
Oświadczenia Majątkowe>2012>Kierownicy jednostek podległych  1661
Oświadczenia Majątkowe>2012>Radni  1661
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2012  1638
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2015  1634
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2013  1632
Oświadczenia Majątkowe>2004>Kierownicy jednostek podległych  1629
Oświadczenia Majątkowe>2014> Pracownicy Urzędu Gminy  1628
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2016  1608
Oświadczenia Majątkowe>2015>Kierownicy jednostek podległych  1607
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>Informacja zbiorcza o ilości załatwionych spraw  1603
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki PI  1596
Oświadczenia Majątkowe>2016>Radni  1573
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1566
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2016  1530
>Urząd Gminy>Infrastruktura społeczna  1515
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2014 - 2015  1515
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1506
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania  1490
>Organizacja>Wójt  1490
>Informacje publiczne>Ocena jakości wody  1490
>Urząd Gminy>Geologia, rolnictwo, przemysł  1476
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Jeleniej Gorze z dnia 20 marca 2015 r.  1465
>Urząd Gminy>Zabytki  1464
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>POSTANOWIENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  1458
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2014  1445
>Urząd Gminy>Infrastruktura techniczna  1438
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obsługi Rady Gminy RG  1350
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1298
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  1293
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Obwieszczenia  1264
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1258
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s informatyki i administracyjno technicznych IA  1240
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  1228
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierający  1211
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s Obrony Cywilnej i BHP OC  1164
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Ustaw  1156
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Ewidencja pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Kamienna Góra  1152
>Urząd Gminy>Indeks spraw  1120
>Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy  1090
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program Ochrony Środowiska  1072
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko  1037
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Monitor Polski  1033
>Urząd Gminy>Przyroda  997
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra  978
Oświadczenia Majątkowe>2017>Pracownicy Urzędu Gminy  936
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Wykaz organizacji pozarządowych  898
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  888
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej  862
Oświadczenia Majątkowe>2017>Kierownicy jednostek podległych  839
Oświadczenia Majątkowe>2017>Radni  824
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  812
Wybory - Archiwum>Wybory uzupełniające do Rady Gminy>Obwieszczenia i komunikaty  807
>Urząd Gminy>Informacja o stanie załatwianych spraw.  778
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2010>Obwieszczenia i rozporządzenia  757
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  733
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - dostawy  722
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra  718
>Organizacja>Wójt Gminy  713
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  663
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 1998-2002  658
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Protokoły posiedzeń  611
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - usługi  590
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s świadczen rodzinnych SR  576
Organizacja>Rada Gminy>Plany Pracy Rady Gminy  560
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2018  541
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu 2011>Obwieszczenia wyborcze  517
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia i rozporządzenia  498
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 1  494
Organizacja>Rada Gminy>Wiceprzewodniczący Rady  479
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  475
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie  469
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Uchwały i informacje GKW  467
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Działalność sportowa  433
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  431
>Urząd Gminy>Indeks spraw  412
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załacznik nr 4  411
>Informacje publiczne>Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego  411
>Urząd Gminy>Nieodpłatna pomoc prawna  404
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  400
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  398
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Komunikaty  395
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  393
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Planowanie przestrzenne  385
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  378
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 2  374
Urząd Gminy>Indeks spraw>Działalność gospodarcza  363
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  362
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Pisarzowicach  353
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>PONE  342
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach  340
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  337
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Skład komisji  331
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ochrona środowiska  330
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podatki i opłaty lokalne  326
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Rejestr wyborców  316
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  315
Organizacja>Wójt Gminy>Protokoły z narad  314
>>Urząd Gminy  313
Oświadczenia Majątkowe>2014>Pracownicy Urzędu Gminy  312
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  308
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  304
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  304
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy  299
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka mieszkaniowa  299
Komisje>Społeczna>Plany pracy  299
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  294
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  292
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  291
Urząd Gminy>Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja  290
Urząd Gminy>Indeks spraw>Drogi gminne  289
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  284
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  282
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 3  279
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ewidencja ludności  278
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.  275
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka Gruntami Gminnymi.  274
Urząd Gminy>Indeks spraw>Dowody osobiste  271
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  271
Oświadczenia Majątkowe>2018>Pracownicy Urzędu Gminy  270
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Podstawa prawna  270
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  267
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  265
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości  265
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Informacja o podatkach i opłatach lokalnych  258
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  257
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  255
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  254
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  252
Urząd Gminy>Indeks spraw>Świadczenia rodzinne  248
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  244
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  241
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  241
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Rejestr uchwał  236
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  236
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego.  233
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  233
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2016-2017  231
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  230
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  227
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.  226
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  224
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  224
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego.  223
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  222
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  218
Oświadczenia Majątkowe>2018>Radni  217
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Plany pracy  216
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze  216
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  213
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja Wójta Gminy  212
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  211
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  209
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  208
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  205
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Informacja dla osób niepełnosprawnych  204
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.  202
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  201
Plany, programy strategie>Projekty organizacji ruchu drogowego>Droga gminna nr 114833D w Czadrowie.  190
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  189
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  188
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  182
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego  182
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  181
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  180
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy.  177
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu.  165
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  165
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.  162
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  161
Oświadczenia Majątkowe>2018> Kierownicy jednostek podległych  161
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Nadawaniew numerów porządkowych na budynkach  157
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  154
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  151
Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  149
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  147
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Krzeszowie  140
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>EOG-Termomodernizacja  131
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  130
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości  130
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s oświaty OŚ  128
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  128
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  120
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły sesji i nagrania obrad Rady Gminy kadencja 2018-2023  119
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie, rozłożenie na raty opłaty za niespełnienie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  119
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  116
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Podziały nieruchomości  116
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  116
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości  116
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Obsługa techniczno-eksploatacyjna budynków mieszkalnych  115
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Gminna Komisja Wyborcza  111
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  111
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>ORLIK KRZESZÓW  109
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  108
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Imienne wykazy głosowania  105
Komisje>Rewizyjna>Plan pracy 2015  105
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Rozgraniczenia nieruchomości  101
>Zamówienia publiczne>Przetargi  101
Indeks spraw>Podatki>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  100
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach  100
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  98
Komisje>Społeczna>Plan pracy 2015  96
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Ptaszków  94
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  93
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Refundacje wynagrodzeń inwalidów oraz młodocianych pracowników  72
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach - Szkoła Szarocin  67
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Pisarzowice Ośrodek Kultury  64
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie drogowe Ogorzelec-obwód II  61
Urząd Gminy>Referaty>d  57
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Krzeszów_przedszkole  57
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  56
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwieszczenie o okregach wyborczych  56
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Ustanowienie pomnika przyrody  55
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Most Krzeszów  53
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  51
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Gimnazjum Krzeszów  51
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Wodociag Ogorzelec  50
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  46
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze d/s przeprowadzenia głosowania  46
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Publikacja Raszów  46
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2019  46
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  44
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy DGP  44
Wybory i Referenda>Wybory do Europarlamentu 2019>Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej  44
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną  44
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze d/s ustalenia wyników głosowania  43
Wybory i Referenda>Wybory do Europarlamentu 2019>Informacje Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I  42
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  41
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  39
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  37
Wybory i Referenda>Wybory do Europarlamentu 2019>Informacje PKW  37
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  36
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Oferty w trybie art. 19a  35
>>  33
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych.  33
Wybory i Referenda>Wybory do Europarlamentu 2019>Obwieszczenia  32
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Skład komisji  30
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Wniosek o sporządzanie aktu pełnomocnictwa  29
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów  28
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osób upoważnionych.  28
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  27
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Uchwały antysmogowe  27
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Raport o stanie gminy  27
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej  27
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów mia  25
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r.  24
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego  24
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  24
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzeń kadencja 2018 - 2023  24
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych  24
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  23
Ochrona środowiska>PONE>PONE  22
Ochrona środowiska>PONE>Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 25 września 2018 r.  22
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego  22
Ochrona środowiska>PONE>Uchwały antysmogowe  21
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  21
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Udzielenie kredytu inwestycyjnego .....  21
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Krzeszów  21
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Informacja z przebiegu realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra  21
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 17 października 2018 r.  21
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  20
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  20
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2017 - 2018  20
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  19
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych  19
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa  18
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Krzeszów  18
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Czadrów_pawilon  17
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  16
Wybory i Referenda>Wybory do Europarlamentu 2019>Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych  16
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Pisarzowice  16
Organizacja>Komisje>Protokoły  15
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  15
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Plan Zagospodarowania  14
>Organizacja>Rada Gminy  14
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły  13
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia Wójta Gminy  13
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie Gorzeszów  12
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s rozliczeń finansowych lokali komunalnych FL  11
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  11
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  11
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach Jawiszów 23.  11
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  11
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga_Czarnów  10
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne !!  10
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  9
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  8
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  8
>Organizacja>Przewodniczący Rady  8
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach Ogorzelec 63.  8
Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie>Roczne sprawozdania finansowe.  8
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Plan pracy  8
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  8
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Czarnów  7
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU  7
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Most Pisarzowice  7
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji lokalami użyteczności publicznej AU  7
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  7
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  6
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VIII  6
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział II  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  6
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s technicznych zasobów lokalowych TL  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s utrzymania i budowy dróg DR  6
Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  6
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  6
Organizacja>Komisje> Rewizyjna  6
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie>Roczne sprawozdania finansowe.  6
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 1. Struktura stanowisk Urzędu Gminy w Kamiennej Górze  5
Indeks spraw>Drogi>Zgoda na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.  5
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  5
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  5
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Parking Krzeszów  5
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach>Zespół Szkół w Pisarzowicach  5
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2019  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  5
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  5
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Janiszów  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 2. Struktura organizacyjna urzędu  5
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - dostawy  5
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział III  5
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  5
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  5
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie>Roczne sprawozdania finansowe.  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IX  4
Urząd Gminy>Indeks spraw>test  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział X  4
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ II. STATUS PRACOWNIKÓW URZĘDU  4
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji zasobami lokalowymi AL  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VII  4
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Kredyt 264 000,00  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IV  4
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  4
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  4
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VI  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział V  4
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  3
Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra>Roczne sprawozdania finansowe.  3
Indeks spraw>Podatki>Informacja o wysokości stawek podatkowych na terenie gminy Kamienna Góra obowiązujących w roku 2004.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Rędziny  3
Oświadczenia Majątkowe>2019>Pracownicy Urzędu Gminy  3
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  3
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  3
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Ptaszków - studnie kanalizacyjne  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  3
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>DYŻURY KOMISJI W DNIACH 13- 26 WRZEŚNIA 2018r GODZINY PRACY KOMISJI 10:00-13:00  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  3
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach>Roczne sprawozdania finansowe.  3
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Pisarzowice  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  3
Urząd Gminy>Referaty>Świadczeń Rodzinnych  3
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie>Roczne sprawozdania finansowe.  3
>Organizacja>Wiceprzewodniczący Rady  2
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2017  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  2
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  2
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Uchwała Nr 2/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ V. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r.  2
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - usługi  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 3. Podział zadań i kompetencji Kierownictwa Urzędu  2
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program ochrony środowiska  2
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2018  2
Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  2
>Informacje publiczne>Wybory ławników sądowych 2011  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  2
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Uchwała Nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze  2
Organizacja>Komisje>Gospodarcza, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 24 września 2018 r.  2
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Roczne sprawozdania finansowe.  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  2
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  1
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/pliki/1538401867_Gmina_Miejska_Kamienna_Gora_obwody_postanowienie.pdf  1
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  1
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze  1
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  1
>Informacje publiczne>Wiadomości testowe  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  1
Informacje publiczne>Wyjaśnienia do przetargów>EOG -Termomodernizacja  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  1
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Studium Zagospodarowania  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  1
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  1
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VII. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIANIA SPRAW  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  1
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  1
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  1
Początek strony