Zarządzenia 2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 4/2012, Z dnia: 01.01.1970

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 23 stycznia 2012r.  w sprawie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego pn." Wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej w gminie Kamienna Góra w 2012 r."
Załączniki:
zarzadzenie nr 4.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 28.02.2012 , wersja 1

Numer: 1/2012, Z dnia: 12.01.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1/2012  Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody na Osiedlu mieszkaniowym w Czadrowie.
Załączniki:
zarzadzenie nr 1.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 28.02.2012 , wersja 1

Numer: 2/2012, Z dnia: 16.01.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego w układzie rozdział, paragraf dla budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2012
Załączniki:
zarzadzenie nr 2.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 28.02.2012 , wersja 1

Numer: 3/2012, Z dnia: 19.01.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn." Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Kamienna Góra w 2012 r."
Załączniki:
zarzadzenie nr 3.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 28.02.2012 , wersja 1

Numer: 5/2012, Z dnia: 24.02.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra
Załączniki:
zarzadzenie nr 5.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 28.02.2012 , wersja 1

Numer: 6/2012, Z dnia: 24.02.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Kamienna Góra od godz.14,30 24 lutego 2012 r.
Załączniki:
zarzadzenie nr 6.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 28.02.2012 , wersja 1

Numer: 8/2012, Z dnia: 24.02.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie.
Załączniki:
zarzadzenie nr 8.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 11.04.2012 , wersja 1

Numer: 7/2012, Z dnia: 24.02.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z 24 lutego 2012 w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Kamienna Góra od godz.20,30 24 lutego 2012 r.
Załączniki:
zarzadzenie nr 7pdf.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 28.02.2012 , wersja 1

Numer: 10/2012, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z  dnia 29 lutego 2012  w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego i wprowadzenie stanu pogotowia przeciwpowodziowego.
Załączniki:
zarzadzenie nr 10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.03.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 01.03.2012 , wersja 1

Numer: 9/2012, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z 29 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego od godz.7,oo dnia 29 lutego 2012 r.
Załączniki:
zarzadzenie nr 9.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 29.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 29.02.2012 , wersja 1

Numer: 11/2012, Z dnia: 01.03.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie odwołania stanu przeciwpowodziowego
Załączniki:
zarzadzenie nr 11.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.03.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 01.03.2012 , wersja 1

Numer: 12/2012, Z dnia: 07.03.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 7 marca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra w formie umowy zamiany
Załączniki:
zarzadzenienr12.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2012 , wersja 1

Numer: 13/2012, Z dnia: 13.03.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 13/2012 Wója Gminy Kamienna Góra z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów z tymi rodzinami oraz prowadzenia postępowań w sprawach wspierania rodziny i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
Załączniki:
zarzadzenie nr 13.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2012 , wersja 1

Numer: 14/2012, Z dnia: 21.03.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich stanowiących własność Gminy Kamienna Góra
Załączniki:
zarzadzenienr14.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2012 , wersja 1

Numer: 16/2012, Z dnia: 30.03.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 marca 2012  r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Załączniki:
zarzadzenie nr 16.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 11.04.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony