Zarządzenia 2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 17/2012, Z dnia: 13.04.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z obszarów :1 Turystki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, 2.Kultury i ochrony dziedzictwa  narodowego oraz.3. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.
Załączniki:
zarzadzenie nr 17.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 13.04.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 13.04.2012 , wersja 1

Numer: 18/2012, Z dnia: 16.04.2012

, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 kwietnia 2012 w sprawie zmian w budżecie.

Załączniki:
zarzadzenie nr 18.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 25.04.2012 , wersja 2

Numer: 20/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych.
Załączniki:
zarzadzenie nr 20.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: 19/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wielkości udziałów we wspólnych elementach budynku nr 50 w Ptaszkowie oraz w prawie własności gruntu w stosunku do całości.

Załączniki:
zarzadzenie nr 19.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: 21/2012, Z dnia: 24.04.2012

, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 24 kwietnia 2012 r. w  sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego za 2011 rok

Informacja wytworzona przez dnia 29.05.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 29.05.2012 , wersja 1

Numer: 24/2012, Z dnia: 22.05.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIV/72/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30.12.2011 r.
Informacja wytworzona przez dnia 22.05.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 29.05.2012 , wersja 2

Numer: 22/2012, Z dnia: 23.05.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez dnia 06.06.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 06.06.2012 , wersja 1

Numer: 25/2012, Z dnia: 23.05.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 29.05.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 29.05.2012 , wersja 1

Numer: 26/2012, Z dnia: 23.05.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Informacja wytworzona przez dnia 28.05.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 28.05.2012 , wersja 1

Numer: 23/2012, Z dnia: 24.05.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Wójta Gminy Kamienna Góra pełnomocnictw oraz upoważnień do prowadzenia spraw i wykonywania czynności.
Informacja wytworzona przez dnia 06.06.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 06.06.2012 , wersja 1

Numer: 15/2012, Z dnia: 27.05.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 27 maja 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kamienna Góra za rok 2011 .
Informacja wytworzona przez dnia 27.08.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.08.2012 , wersja 1

Numer: 27/2012, Z dnia: 31.05.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra, położonych w Pisarzowicach i Raszowie.
Informacja wytworzona przez dnia 06.06.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 06.06.2012 , wersja 1

Numer: 28/2012, Z dnia: 14.06.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 14,06.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XIV/72/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30.12.2011 r.
Informacja wytworzona przez dnia 18.06.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 18.06.2012 , wersja 1

Numer: 29/2012, Z dnia: 14.06.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności części  wspólnej budynku nr 2 zlokalizowanego w Ptaszkowie.
Informacja wytworzona przez dnia 18.06.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 18.06.2012 , wersja 1

Numer: 30/2012, Z dnia: 20.06.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia dróg gminnych wewnętrznych w obrębach : Olszyny, Pisarzowice, Krzeszów oraz Czadrów, położonych na terenie Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 06.07.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 06.07.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony