Zarządzenia 2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 42/2012, Z dnia: 06.09.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 6 wrzesnia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kamienna Góra oraz zasad jej koordynacji.
Informacja wytworzona przez dnia 24.10.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 24.10.2012 , wersja 1

Numer: 18/2012, Z dnia: 16.04.2012

, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 kwietnia 2012 w sprawie zmian w budżecie.

Załączniki:
zarzadzenie nr 18.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 25.04.2012 , wersja 2

Numer: 53/2012, Z dnia: 21.11.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
Informacja wytworzona przez dnia 21.11.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 21.11.2012 , wersja 1

Numer: 36/2012, Z dnia: 14.08.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 36/2012  Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 14 sierpnia 2012 roku  dotyczy zmian w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Informacja wytworzona przez dnia 24.10.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 24.10.2012 , wersja 1

Numer: 51/2012, Z dnia: 14.11.2012

, Zmieniana:  
Zarządzeni8e Nr 51/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu na 2013 r.
Informacja wytworzona przez dnia 21.11.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 21.11.2012 , wersja 1

Numer: 48/2012, Z dnia: 29.10.2012

, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 29.10.2012 w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy

Informacja wytworzona przez dnia 02.11.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 02.11.2012 , wersja 1

Numer: 9/2012, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z 29 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego od godz.7,oo dnia 29 lutego 2012 r.
Załączniki:
zarzadzenie nr 9.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 29.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 29.02.2012 , wersja 1

Numer: 49/2012, Z dnia: 29.10.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian  w budżecie gminy
Informacja wytworzona przez dnia 15.11.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 15.11.2012 , wersja 1

Numer: 20/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych.
Załączniki:
zarzadzenie nr 20.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: 21/2012, Z dnia: 24.04.2012

, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 24 kwietnia 2012 r. w  sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego za 2011 rok

Informacja wytworzona przez dnia 29.05.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 29.05.2012 , wersja 1

Numer: 55/2012, Z dnia: 14.12.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 21.12.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 21.12.2012 , wersja 1

Numer: 19/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wielkości udziałów we wspólnych elementach budynku nr 50 w Ptaszkowie oraz w prawie własności gruntu w stosunku do całości.

Załączniki:
zarzadzenie nr 19.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: 30/2012, Z dnia: 20.06.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia dróg gminnych wewnętrznych w obrębach : Olszyny, Pisarzowice, Krzeszów oraz Czadrów, położonych na terenie Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 06.07.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 06.07.2012 , wersja 1

Numer: 47/2012, Z dnia: 24.10.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 24 października 2012 r. w  sprawie opłat za wywóz nieczystości stałych z mieszkalnych budynków komunalnych gminy.
Informacja wytworzona przez dnia 25.10.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 25.10.2012 , wersja 1

Numer: 13/2012, Z dnia: 13.03.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 13/2012 Wója Gminy Kamienna Góra z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów z tymi rodzinami oraz prowadzenia postępowań w sprawach wspierania rodziny i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
Załączniki:
zarzadzenie nr 13.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony