Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXIX/135/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXIX/135/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 1 MARCA 2005 ROKU w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy dotyczące sprzedaży mienia komunalnego
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 1

Numer: XXX/136/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/121/04 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2004 roku.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.04.2005 , wersja 1

Numer: XXX/137/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zwiększenia budżetu po stronie wydatków
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.04.2005 , wersja 1

Numer: XXX/138/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej i kredytu
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.04.2005 , wersja 1

Numer: XXX/139/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.04.2005 , wersja 2

Numer: XXX/140/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie : zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym biorącym udział w pracy Rady Gminy i jej organów.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.04.2005 , wersja 1

Numer: XXX/141/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie nabycia gruntów z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne we wsi Krzeszów, Szarocin.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.04.2005 , wersja 1

Numer: XXX/142/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.04.2005 , wersja 1

Numer: XXX/143/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.04.2005 , wersja 1

Numer: XXXI/144/5, Z dnia: 26.04.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.04.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.05.2005 , wersja 1

Numer: XXXI/145/5, Z dnia: 26.04.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.04.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.05.2005 , wersja 1

Numer: XXXI/146/5, Z dnia: 26.04.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata dla tej nieruchomości.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.04.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.05.2005 , wersja 2

Numer: XXXI/147/5, Z dnia: 26.04.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zabezpieczenia kredytu.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.04.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.05.2005 , wersja 1

Numer: XXXII/148/5, Z dnia: 31.05.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie : o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „RĘDZINY I” położonego w granicach gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.05.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 09.06.2005 , wersja 1

Numer: XXXII/149/5, Z dnia: 31.05.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie określenia dochodów jednostek budżetwoych Gminy Kamienna Góra, które przez te jednostki mogą byc gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.05.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 21.06.2005 , wersja 2
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony