Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: V/31/3, Z dnia: 27.02.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.02.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: V/32/3, Z dnia: 27.02.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Ptaszków.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.02.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: V/33/3, Z dnia: 27.02.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie Statutu Gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez D. Sowa dnia 27.02.2003.
Opublikowana przez D. Sowa dnia 16.04.2004 , wersja 4

Numer: VI/34/3, Z dnia: 27.03.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kamienna Góra na lata 2003 - 2007.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.03.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 3

Numer: VI/35/3, Z dnia: 27.03.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.03.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: VI/36/3, Z dnia: 27.03.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek z tytułu zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej dla radnych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez D. Sowa dnia 27.03.2003.
Opublikowana przez D. Sowa dnia 16.04.2004 , wersja 3

Numer: VI/37/3, Z dnia: 27.03.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety oraz kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez D. Sowa dnia 27.03.2003.
Opublikowana przez D. Sowa dnia 16.04.2004 , wersja 3

Numer: VI/38/3, Z dnia: 27.03.2003

, Zmieniana:  
Uchwała dotycząca opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamiennej Górze.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.03.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: VII/39/3, Z dnia: 24.04.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 24.04.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: VII/40/3, Z dnia: 24.04.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 24.04.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: VII/41/3, Z dnia: 24.04.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości gminy
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 24.04.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: VII/42/3, Z dnia: 24.04.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy obwodu oraz siedziby komisji obwodowej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 24.04.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: VIII/43/3, Z dnia: 29.05.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.05.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: VIII/44/3, Z dnia: 29.05.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.05.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: IX/45/3, Z dnia: 26.06.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 26.06.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony