Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XX/91/4, Z dnia: 25.05.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn "budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ujęcie wody i stacji uzdatninia we wsi Rędziny Gmina Kamienna Góra".
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.05.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.06.2004 , wersja 1

Numer: XX/92/4, Z dnia: 25.05.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/77/04 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 stycznia 2004 roku
Załączniki:
uchwala nr xx-92-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.05.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.06.2004 , wersja 1

Numer: XX/93/4, Z dnia: 25.05.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy
Załączniki:
uchwala nr xx-93-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.05.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.06.2004 , wersja 1

Numer: XX/94/4, Z dnia: 25.05.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie: utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
Załączniki:
uchwala nr xx-94-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.05.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.06.2004 , wersja 1

Numer: XXI/95/4, Z dnia: 29.06.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Załączniki:
uchwala nr xxi-95-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.06.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.07.2004 , wersja 1

Numer: XXI/96/4, Z dnia: 29.06.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej gminny zasób nieruchomości
Załączniki:
uchwala nr xxi-96-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.06.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.07.2004 , wersja 1

Numer: XXI/97/4, Z dnia: 29.06.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Załączniki:
uchwala nr xxi-97-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.06.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.07.2004 , wersja 1

Numer: XXII/98/4, Z dnia: 27.07.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.07.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.08.2004 , wersja 1

Numer: XXII/99/4, Z dnia: 27.07.2004

, Zmieniana:  
Uchwła w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.07.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.08.2004 , wersja 1

Numer: XXII/100/4, Z dnia: 27.07.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.07.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.08.2004 , wersja 1

Numer: XXIII/101/4, Z dnia: 31.08.2004

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIII-101-04 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kamienna Góra na lata 2003 - 2007.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.08.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 13.09.2004 , wersja 1

Numer: XXIII/102/4, Z dnia: 31.08.2004

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIII-102-04 Rady Gminy Kamienna Góra z dania 31 sierpnia 2004 roku w sprawie programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi w roku 2004
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.08.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 13.09.2004 , wersja 2

Numer: XXIII/103/4, Z dnia: 31.08.2004

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIII-103-04 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie akceptacji "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla wsi Raszów"
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.08.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 13.09.2004 , wersja 1

Numer: XXIV/104/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 2

Numer: XXIV/105/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zwiększenia budżetu po stronie wydatków
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 3
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 16  prawy
Początek strony