Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXIV/106/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn "budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ujęcie wody i stacji uzdatniania we wsi Rędziny Gmina Kamienna Góra".
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 2

Numer: XXIV/106/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn "budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ujęcie wody i stacji uzdatniania we wsi Rędziny Gmina Kamienna Góra".
Załączniki:
archive.tar.gz
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 2

Numer: XXIV/107/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 2

Numer: XXIV/108/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Kamienna Góra dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 2

Numer: XXV/109/4, Z dnia: 26.10.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie akceptacji “Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla wsi Krzeszów”
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.10.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 04.11.2004 , wersja 1

Numer: XXV/110/4, Z dnia: 26.10.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie przystąpienia do Programu Pilotażowego Lider Plus
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.10.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 04.11.2004 , wersja 1

Numer: XXV/111/4, Z dnia: 26.10.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.10.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 04.11.2004 , wersja 1

Numer: XXV/112/4, Z dnia: 26.10.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu pn.: “Pawilon szatniowo-sanitarny z salą na 50 osób wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – świetlica wiejska przy boisku sportowym w Raszowie gm. Kamienna Góra”  
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.10.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 04.11.2004 , wersja 1

Numer: XXVI/113/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2004 , wersja 1

Numer: XXVI/114/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2004 , wersja 1

Numer: XXVI/115/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2004 , wersja 1

Numer: XXVI/116/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2004 , wersja 1

Numer: XXVI/117/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.12.2004 , wersja 1

Numer: XXVI/118/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 1

Numer: XXVI/119/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 16  prawy
Początek strony