Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXVI/120/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała o uchyleniu uchwały nr III/16/01 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu komunalnych lokali użytkowych i zasad dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 1

Numer: XXVII/121/4, Z dnia: 28.12.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2005.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.12.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 1

Numer: XXVII/122/4, Z dnia: 28.12.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.12.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 2

Numer: XXVII/123/4, Z dnia: 28.12.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.12.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 2

Numer: XXVII/124/4, Z dnia: 28.12.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie: Program Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.12.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 1

Numer: XXVIII/125/5, Z dnia: 25.01.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kamienna Góra"
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.01.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 08.02.2005 , wersja 1

Numer: XXVIII/126/5, Z dnia: 25.01.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiaxywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamienna Góra na rok 2005.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.01.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 08.02.2005 , wersja 1

Numer: XXVIII/127/5, Z dnia: 25.01.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 roku.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.01.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 08.02.2005 , wersja 1

Numer: XXVIII/128/5, Z dnia: 25.01.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.01.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 08.02.2005 , wersja 1

Numer: XXIX/129/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX/129/05 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 2

Numer: XXIX/130/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX/130/05 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę gminy
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 2

Numer: XXIX/131/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX / 131 / 05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kamienna Góra na lata 2003 – 2007.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 1

Numer: XXIX/132/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX/132/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 1

Numer: XXIX/133/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXIX/133/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 01.03.2005 r. w sprawie likwidacji i przeznaczenia do sprzedaży dróg wewnętrznych we wsi Krzeszów, Krzeszówek, Szarocin, stanowiących mienie komunalne.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 1

Numer: XXIX/134/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX/134/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 01 marca 2005 roku w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Krzeszów
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 16  prawy
Początek strony