Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XIV/67/3, Z dnia: 25.11.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 25.11.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 04.12.2003 , wersja 1

Numer: XIV/66/3, Z dnia: 25.11.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 25.11.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 04.12.2003 , wersja 2

Numer: XIV/65/3, Z dnia: 25.11.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 25.11.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 04.12.2003 , wersja 1

Numer: XIII/64/3, Z dnia: 28.10.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyboru ławników do sądu.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 28.10.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XIII/63/3, Z dnia: 28.10.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 28.10.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XIII/62/3, Z dnia: 28.10.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 28.10.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XII/61/3, Z dnia: 30.09.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do sądu.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.09.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XII/60/3, Z dnia: 30.09.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.09.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XI/58/3, Z dnia: 29.08.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.08.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XI/57/3, Z dnia: 29.08.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie rozpatrzenia zarzutu i protestu państwa Danuty i Jana Kornafelów złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla terenu położonego we wsi Czarnów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.08.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XI/56/3, Z dnia: 29.08.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie rozpatrzenia zarzutu i protestu państwa Renaty i Ryszarda Bronowiczów złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla terenu położonego we wsi Czarnów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.08.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XI/55/3, Z dnia: 29.08.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu pana Zbigniewa Bierzańskiego złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla terenu położonego we wsi Czarnów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.08.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XI/54/3, Z dnia: 29.08.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu zbiorowego złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla terenu położonego we wsi Czarnów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.08.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XI/53/3, Z dnia: 29.08.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu pani Ireny Wołodźko i pana Sławomira Szymańskiego złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla terenu położonego we wsi Czarnów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 29.08.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: X/52/3, Z dnia: 31.07.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych do zasobu nieruchomości gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 31.07.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony