Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXIX/183/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXXIX/183/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 02.12.2005 , wersja 2

Numer: XXXIX/184/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXXIX/184/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/176/05 dotyczącej zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 02.12.2005 , wersja 2

Numer: XXXIX/188/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA nr XXXIX/188/05 Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie: wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.12.2005 , wersja 1

Numer: XXXIX/187/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIX/187/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kamienna Góra na lata 2003 – 2007.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.12.2005 , wersja 1

Numer: XXXIX/181/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXXIX/181/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2005 , wersja 1

Numer: XXXIX/186/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXXIX/186/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 Listopada 2005 roku w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru następujących podatków: od nieruchomości, rolnego i i leśnego
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 02.12.2005 , wersja 2

Numer: XXXIX/182/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXXIX/182/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 24 listopada w sprawie podatku od posiadania psów
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2005 , wersja 1

Numer: XXXIX/185/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXXIX/185/05 Rady Gminy Kamienna Góra dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia limitu wydatku na wieloletni program inwestycyjny
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 02.12.2005 , wersja 2

Numer: XXXIX/180/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXXIX/180/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2005 , wersja 1

Numer: XL/200/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/200/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005. w sprawie Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2006
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XL/195/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/195/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmniejszenia budżetu po stronie dochodów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XL/190/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała nr XL/190/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XL/194/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała nr XL/194/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 roku.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XL/193/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała nr XL/193/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonej w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XL/189/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/189/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005r o zatwierdzeniu taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony