Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLVI/212/6, Z dnia: 27.06.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/212/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmniejszenia budżetu po stronie dochodów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.06.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2006 , wersja 1

Numer: XLVI/214/6, Z dnia: 27.06.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/214/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.06.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2006 , wersja 1

Numer: XLVI/213/6, Z dnia: 27.06.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/213/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.06.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2006 , wersja 1

Numer: XLVI/215/6, Z dnia: 27.06.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/215/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.06.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2006 , wersja 1

Numer: XLV/210/6, Z dnia: 26.05.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLV/210/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
wpm$4672.pdf
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 26.05.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.06.2006 , wersja 1

Numer: XLV/211/6, Z dnia: 26.05.2006

, Zmieniana:  
Uchwała nr XLV/211/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Ziemi Kamiennogórskiej.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 26.05.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.06.2006 , wersja 1

Numer: XLIV/209/6, Z dnia: 25.04.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIV/209/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 25.04.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 26.04.2006 , wersja 1

Numer: XLIII/207/6, Z dnia: 28.03.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIII/207/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.03.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 10.04.2006 , wersja 1

Numer: XLIII/206/6, Z dnia: 28.03.2006

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XLIII/206/06 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 28 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej gminny zasób nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.03.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 31.03.2006 , wersja 1

Numer: XLIII/204/6, Z dnia: 28.03.2006

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XLIII/204/06 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 28 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.03.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 31.03.2006 , wersja 1

Numer: XLIII/205/6, Z dnia: 28.03.2006

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XLIII/205/06 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 28 marca 2006 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej i przeznaczenia do sprzedaży utworzonej działki we wsi Raszów, stanowiącej mienie komunalne.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.03.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 31.03.2006 , wersja 1

Numer: XLIII/208/6, Z dnia: 28.03.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIII/208/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/151/05 w sprawie połączenia w Zespół Szkół Oddziału Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pisarzowicach.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.03.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 10.04.2006 , wersja 1

Numer: XLII/203/6, Z dnia: 28.02.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLII/203/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
xlii-203-06.pdf
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.02.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.03.2006 , wersja 1

Numer: XLII/202/6, Z dnia: 28.02.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLII/202/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2006
Załączniki:
xlii-202-06.pdf
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.02.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.03.2006 , wersja 1

Numer: XLI/201/6, Z dnia: 31.01.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/201/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 31.01.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.02.2006 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony