Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXV/110/4, Z dnia: 26.10.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie przystąpienia do Programu Pilotażowego Lider Plus
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.10.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 04.11.2004 , wersja 1

Numer: XXV/112/4, Z dnia: 26.10.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu pn.: “Pawilon szatniowo-sanitarny z salą na 50 osób wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – świetlica wiejska przy boisku sportowym w Raszowie gm. Kamienna Góra”  
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.10.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 04.11.2004 , wersja 1

Numer: XXV/111/4, Z dnia: 26.10.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.10.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 04.11.2004 , wersja 1

Numer: XXIV/105/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zwiększenia budżetu po stronie wydatków
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 3

Numer: XXIV/106/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn "budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ujęcie wody i stacji uzdatniania we wsi Rędziny Gmina Kamienna Góra".
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 2

Numer: XXIV/106/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn "budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ujęcie wody i stacji uzdatniania we wsi Rędziny Gmina Kamienna Góra".
Załączniki:
archive.tar.gz
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 2

Numer: XXIV/108/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Kamienna Góra dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 2

Numer: XXIV/107/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 2

Numer: XXIV/104/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 2

Numer: XXIII/101/4, Z dnia: 31.08.2004

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIII-101-04 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kamienna Góra na lata 2003 - 2007.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.08.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 13.09.2004 , wersja 1

Numer: XXIII/103/4, Z dnia: 31.08.2004

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIII-103-04 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie akceptacji "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla wsi Raszów"
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.08.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 13.09.2004 , wersja 1

Numer: XXIII/102/4, Z dnia: 31.08.2004

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIII-102-04 Rady Gminy Kamienna Góra z dania 31 sierpnia 2004 roku w sprawie programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi w roku 2004
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.08.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 13.09.2004 , wersja 2

Numer: XXII/99/4, Z dnia: 27.07.2004

, Zmieniana:  
Uchwła w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.07.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.08.2004 , wersja 1

Numer: XXII/100/4, Z dnia: 27.07.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.07.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.08.2004 , wersja 1

Numer: XXII/98/4, Z dnia: 27.07.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.07.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.08.2004 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 16  prawy
Początek strony