Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXVI/115/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2004 , wersja 1

Numer: XXX/141/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie nabycia gruntów z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne we wsi Krzeszów, Szarocin.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.04.2005 , wersja 1

Numer: XLIII/208/6, Z dnia: 28.03.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIII/208/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/151/05 w sprawie połączenia w Zespół Szkół Oddziału Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pisarzowicach.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.03.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 10.04.2006 , wersja 1

Numer: XXVI/119/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 1

Numer: XLVI/215/6, Z dnia: 27.06.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/215/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.06.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2006 , wersja 1

Numer: XL/191/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała nr XL/191/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: współtworzenia przez Gminę Kamienna Góra Fundacji - Lokalnej Grupy Działania
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XXVII/124/4, Z dnia: 28.12.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie: Program Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.12.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 1

Numer: XIX/88/4, Z dnia: 27.04.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.04.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 10.05.2004 , wersja 2

Numer: XXXIV/159/5, Z dnia: 26.07.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.07.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.08.2005 , wersja 1

Numer: XXXII/153/5, Z dnia: 31.05.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Krzeszów
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.05.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 09.06.2005 , wersja 1

Numer: XXIV/107/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 2

Numer: XXIV/104/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 2

Numer: XXXVIII/175/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kamienna Góra na lata 2003 – 2007.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: XXVII/123/4, Z dnia: 28.12.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.12.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 2

Numer: XVIII/86/4, Z dnia: 30.03.2004

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.03.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.04.2004 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony