Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: III/18/2, Z dnia: 30.12.2002

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2002.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 1

Numer: V/31/3, Z dnia: 27.02.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.02.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: III/19/2, Z dnia: 30.12.2002

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "NYSA".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2002.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 1

Numer: V/32/3, Z dnia: 27.02.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Ptaszków.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.02.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: V/33/3, Z dnia: 27.02.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie Statutu Gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez D. Sowa dnia 27.02.2003.
Opublikowana przez D. Sowa dnia 16.04.2004 , wersja 4

Numer: XXIX/131/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX / 131 / 05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kamienna Góra na lata 2003 – 2007.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 1

Numer: VI/34/3, Z dnia: 27.03.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kamienna Góra na lata 2003 - 2007.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.03.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 3

Numer: XII/61/3, Z dnia: 30.09.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do sądu.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.09.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: VI/35/3, Z dnia: 27.03.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.03.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: XLIX/223/6, Z dnia: 29.08.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIX/223/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowej instytucji kultury za I półrocze
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 29.08.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 22.09.2006 , wersja 1

Numer: VI/36/3, Z dnia: 27.03.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek z tytułu zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej dla radnych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez D. Sowa dnia 27.03.2003.
Opublikowana przez D. Sowa dnia 16.04.2004 , wersja 3

Numer: XXXIX/183/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXXIX/183/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 02.12.2005 , wersja 2

Numer: VI/37/3, Z dnia: 27.03.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety oraz kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez D. Sowa dnia 27.03.2003.
Opublikowana przez D. Sowa dnia 16.04.2004 , wersja 3

Numer: XXXIV/158/5, Z dnia: 26.07.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska".
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.07.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.08.2005 , wersja 1

Numer: XXXVI/169/5, Z dnia: 20.09.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie odstąpienia od relizacji projektu grupowego p.n. "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w Kotlinie kamiennogórskiej".
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 20.09.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 12.10.2005 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony