Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XLVIII/221/6, Z dnia: 17.08.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/221/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 17.08.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 23.08.2006 , wersja 1

Numer: XVI/77/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
w srawie budżetu Kamienna Góra na rok 2004
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XXXV/162/5, Z dnia: 16.08.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra”
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 16.08.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.08.2005 , wersja 1

Numer: XIX/87/4, Z dnia: 27.04.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.04.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 10.05.2004 , wersja 1

Numer: XLVII/216/6, Z dnia: 28.07.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVII/216/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.07.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.08.2006 , wersja 1

Numer: XXVIII/128/5, Z dnia: 25.01.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.01.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 08.02.2005 , wersja 1

Numer: L/225/6, Z dnia: 26.09.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr L/225/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowości materiałów informacyjnych projektowi budżetu
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 26.09.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 28.09.2006 , wersja 1

Numer: IV/25/3, Z dnia: 30.01.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.01.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: XXIX/133/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXIX/133/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 01.03.2005 r. w sprawie likwidacji i przeznaczenia do sprzedaży dróg wewnętrznych we wsi Krzeszów, Krzeszówek, Szarocin, stanowiących mienie komunalne.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 1

Numer: XLVI/214/6, Z dnia: 27.06.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVI/214/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.06.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2006 , wersja 1

Numer: XV/70/3, Z dnia: 30.12.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 07.01.2004 , wersja 1

Numer: XVII/82/4, Z dnia: 24.02.2004

, Zmieniana:  
w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XVI/77/04 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 stycznia 2004 roku
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.02.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XL/194/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała nr XL/194/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 roku.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: X/52/3, Z dnia: 31.07.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych do zasobu nieruchomości gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 31.07.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: V/26/3, Z dnia: 27.02.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.02.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 16  prawy
Początek strony