Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXVIII/125/5, Z dnia: 25.01.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kamienna Góra"
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.01.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 08.02.2005 , wersja 1

Numer: XIV/65/3, Z dnia: 25.11.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 25.11.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 04.12.2003 , wersja 1

Numer: XXXIX/182/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXXIX/182/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 24 listopada w sprawie podatku od posiadania psów
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.11.2005 , wersja 1

Numer: XLV/211/6, Z dnia: 26.05.2006

, Zmieniana:  
Uchwała nr XLV/211/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Ziemi Kamiennogórskiej.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 26.05.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.06.2006 , wersja 1

Numer: XLI/201/6, Z dnia: 31.01.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/201/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 31.01.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.02.2006 , wersja 1

Numer: X/51/3, Z dnia: 31.07.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 31.07.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XXIX/129/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX/129/05 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 2

Numer: LI/230/6, Z dnia: 24.10.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI//230/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zabezpieczenia kredytu
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 24.10.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 20.11.2006 , wersja 1

Numer: XXIII/103/4, Z dnia: 31.08.2004

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIII-103-04 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie akceptacji "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla wsi Raszów"
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 31.08.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 13.09.2004 , wersja 1

Numer: XIX/89/4, Z dnia: 27.04.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.
Załączniki:
uchwala_wybory_ue.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.04.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 10.05.2004 , wersja 1

Numer: XL/189/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/189/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005r o zatwierdzeniu taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: LI/229/6, Z dnia: 24.10.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/229/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmian w uchwale nr L/226/06 Rady Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 24.10.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 20.11.2006 , wersja 1

Numer: XIII/64/3, Z dnia: 28.10.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyboru ławników do sądu.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 28.10.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: XXXI/146/5, Z dnia: 26.04.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata dla tej nieruchomości.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.04.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.05.2005 , wersja 2

Numer: XL/192/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/192/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30.12.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej gminny zasób nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony