Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXIX/135/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXIX/135/05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 1 MARCA 2005 ROKU w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy dotyczące sprzedaży mienia komunalnego
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 1

Numer: XXXVIII/177/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA w sprawie nabycia gruntu z przeznaczeniem na rozbudowę płyty boiska sportowego w Raszowie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXIX/185/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXXIX/185/05 Rady Gminy Kamienna Góra dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia limitu wydatku na wieloletni program inwestycyjny
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 02.12.2005 , wersja 2

Numer: XXXV/167/5, Z dnia: 16.08.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 16.08.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 30.08.2005 , wersja 1

Numer: XXVII/122/4, Z dnia: 28.12.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.12.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 2

Numer: XXXI/145/5, Z dnia: 26.04.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 26.04.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.05.2005 , wersja 1

Numer: XXI/97/4, Z dnia: 29.06.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Załączniki:
uchwala nr xxi-97-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.06.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 19.07.2004 , wersja 1

Numer: XVI/80/4, Z dnia: 27.01.2004

, Zmieniana:  
w sprawie: wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe.
Załączniki:
uchwala nr xvi-80-04.pdf
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 27.01.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 03.03.2004 , wersja 1

Numer: XL/197/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/197/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XXIX/132/5, Z dnia: 01.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX/132/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 14.03.2005 , wersja 1

Numer: XLVII/220/6, Z dnia: 28.07.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVII/220/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.07.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.08.2006 , wersja 1

Numer: XX/91/4, Z dnia: 25.05.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn "budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ujęcie wody i stacji uzdatninia we wsi Rędziny Gmina Kamienna Góra".
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.05.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.06.2004 , wersja 1

Numer: XL/199/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/199/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XXIV/108/4, Z dnia: 28.09.2004

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Kamienna Góra dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.09.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 07.10.2004 , wersja 2

Numer: LI/228/6, Z dnia: 24.10.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr LI/228/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 października 2006r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 roku.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 24.10.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 20.11.2006 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony