Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: I/5/2, Z dnia: 18.11.2002

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 18.11.2002.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 1

Numer: I/6/2, Z dnia: 18.11.2002

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet oraz kosztów podróży radnym biorącym udział w pracy Rady Gminy i jej organów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 18.11.2002.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 1

Numer: II/7/2, Z dnia: 02.12.2002

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 02.12.2002.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 1

Numer: II/8/2, Z dnia: 02.12.2002

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 02.12.2002.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 1

Numer: V/30/3, Z dnia: 27.02.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 27.02.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 3

Numer: II/9/2, Z dnia: 02.12.2002

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru następujących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 02.12.2002.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 1

Numer: XXX/138/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej i kredytu
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.04.2005 , wersja 1

Numer: II/10/2, Z dnia: 02.12.2002

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 02.12.2002.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 1

Numer: III/11/2, Z dnia: 30.12.2002

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2003.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2002.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 1

Numer: III/12/2, Z dnia: 30.12.2002

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kamienna Góra na lata 2003 - 2007.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2002.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 1

Numer: III/13/2, Z dnia: 30.12.2002

, Zmieniana:  
Uchwała o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2002.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 1

Numer: III/14/2, Z dnia: 30.12.2002

, Zmieniana: II/8/2
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2002.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 1

Numer: III/15/2, Z dnia: 30.12.2002

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2002.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 1

Numer: III/16/2, Z dnia: 30.12.2002

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2002.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 1

Numer: III/17/2, Z dnia: 30.12.2002

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat we wsi Przedwojów stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.12.2002.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony