Kadencja 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: IX/48/3, Z dnia: 26.06.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 26.06.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: XXXIX/184/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXXIX/184/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/176/05 dotyczącej zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 02.12.2005 , wersja 2

Numer: IX/49/3, Z dnia: 26.06.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej w gminnym zasobie nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 26.06.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: XII/60/3, Z dnia: 30.09.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 30.09.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 10.11.2003 , wersja 1

Numer: IX/50/3, Z dnia: 26.06.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kamienna Góra na lata 2003 - 2007.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 26.06.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 08.07.2003 , wersja 2

Numer: XIV/67/3, Z dnia: 25.11.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 25.11.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 04.12.2003 , wersja 1

Numer: XXXV/166/5, Z dnia: 16.08.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu grupowego p.n. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Kotlinie kamiennogórskiej”
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 16.08.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.08.2005 , wersja 1

Numer: XXVI/120/4, Z dnia: 23.11.2004

, Zmieniana:  
Uchwała o uchyleniu uchwały nr III/16/01 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu komunalnych lokali użytkowych i zasad dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 23.11.2004.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 06.01.2005 , wersja 1

Numer: XIV/66/3, Z dnia: 25.11.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 25.11.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 04.12.2003 , wersja 2

Numer: L/224/6, Z dnia: 26.09.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr L/224/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nabycia gruntu z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną we wsi Krzeszów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 26.09.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 28.09.2006 , wersja 1

Numer: XL/200/5, Z dnia: 30.12.2005

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/200/05 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005. w sprawie Budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2006
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.12.2005.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.01.2006 , wersja 1

Numer: XXX/139/5, Z dnia: 29.03.2005

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 29.03.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 18.04.2005 , wersja 2

Numer: XIV/69/3, Z dnia: 25.11.2003

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat we wsi Krzeszów stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez S. Klimecka dnia 25.11.2003.
Opublikowana przez S Klimecka dnia 04.12.2003 , wersja 1

Numer: XXXVIII/178/5, Z dnia: 25.10.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA w sprawie nabycia gruntu z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną we wsi Przedwojów
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 25.10.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 28.10.2005 , wersja 1

Numer: XXXIX/188/5, Z dnia: 24.11.2005

, Zmieniana:  
UCHWAŁA nr XXXIX/188/05 Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie: wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe.
Informacja wytworzona przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 24.11.2005.
Opublikowana przez K. Kruczek-Szawłowska dnia 01.12.2005 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 16  prawy
Początek strony