Zarządzenia 2007

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: 1/7, Z dnia: 02.01.2007

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1/07 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne gminy, a nie będących sieciami zbiorczymi.
Załączniki:
zarzncdzenie-01-07.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 2/7, Z dnia: 02.01.2007

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 2/07 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej wody na osiedlu w Czadrowie.
Załączniki:
zarzncdzenie-02-07.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 3/7, Z dnia: 15.02.2007

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 3/07 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Załączniki:
zarzncdzenie-03-07.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 4/7, Z dnia: 08.02.2007

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 4/07 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007.
Załączniki:
zarzncdzenie-04-07.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 5/7, Z dnia: 20.03.2007

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 5/07 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r.
Załączniki:
zarzncdzenie-05-07.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 6/7, Z dnia: 20.03.2007

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 6/07 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikat na centralne ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej wody na osiedlu w Czadrowie.
Załączniki:
zarzncdzenie-06-07.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 7/7, Z dnia: 30.03.2007

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 7/07 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie.
Załączniki:
zarzncdzenie-07-07.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 8/7, Z dnia: 30.03.2007

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 8/07 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr 7/07.
Załączniki:
zarzncdzenie-08-07.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 9/7, Z dnia: 16.04.2007

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 9/07 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 35/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
zarzncdzenie-09-07.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 10/7, Z dnia: 30.06.2007

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 10/07 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie.
Załączniki:
zarzncdzenie-10-07.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1

Numer: 11/7, Z dnia: 26.07.2007

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 11/07 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie informacji obrony Cywilnej terenie gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
zarzncdzenie-11-07.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 26.07.2007.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 06.11.2009 , wersja 3

Numer: 12/7, Z dnia: 07.08.2007

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 12/07 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie przestawienia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007r.
Załączniki:
zarzncdzenie-12-07.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 07.08.2007.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 06.11.2009 , wersja 2

Numer: 13/7, Z dnia: 06.09.2007

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 6 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie.
Załączniki:
zarzncdzenie-13-07.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 06.09.2007.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 06.11.2009 , wersja 2

Numer: 14/7, Z dnia: 06.09.2007

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 14/07 Wójta Gminy Kamienna Góra z 6 sierpnia 2007 r.Ogłoszenie stanu przeciwpowodziowego.
Załączniki:
zarzncdzenie-14-07.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 06.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 06.11.2009 , wersja 1

Numer: 15/7, Z dnia: 06.09.2007

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 15/07 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 6 września 2007r. Odwołanie pogotowania przeciwpowodziowego.
Załączniki:
zarzncdzenie-15-07.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 12.11.2009 , wersja 1
 1 2 
Początek strony