Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXVII/119/8, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXVII/119/08 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 24 września 2008 roku w sprawie nabycia gruntu z przeznaczeniem pod drogę w obrębie wsi Leszczyniec
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 13.10.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.10.2008 , wersja 1

Numer: XXVII/120/8, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/120/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamienna Góra za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 13.10.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.10.2008 , wersja 1

Numer: XXVIII/121/8, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXVIII/121/08 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 29 października 2008r. w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 02.12.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 02.12.2008 , wersja 1

Numer: XXVIII/122/8, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXVIII/122/08 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 02.12.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 02.12.2008 , wersja 1

Numer: XXVIII/123/8, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXVIII/123/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 października 2008r. o zatwierdzeniu taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 02.12.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 02.12.2008 , wersja 1

Numer: XXVIII/124/8, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
Uchwała nr XXVIII/124/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008 , wersja 1

Numer: XXVIII/126/8, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXVIII/126/08 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 29 października 2008 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008 , wersja 1

Numer: XXVIII/127/8, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXVIII/127/08 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 29 października 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przekazanie w formie umowy darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra na cel publiczny, położonych w obrębie wsi Krzeszów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008 , wersja 1

Numer: XXVIII/128/8, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/128/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 października 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008 , wersja 1

Numer: XXIX/129/8, Z dnia: 20.11.2008

, Zmieniana:  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamienna Góra na lata 2008 – 2013

Informacja wytworzona przez dnia 12.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 12.11.2010 , wersja 1

Numer: XXIX/130/8, Z dnia: 20.11.2008

, Zmieniana:  
Uchwała nr XXIX/130/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008 , wersja 1

Numer: XXIX/131/8, Z dnia: 20.11.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX/131/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008 , wersja 1

Numer: XXIX/132/8, Z dnia: 20.11.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX/132/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamienna Góra za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008 , wersja 1

Numer: XXX/133/8, Z dnia: 30.12.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXX/133/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalania budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2009
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.01.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.01.2009 , wersja 1

Numer: XXX/135/8, Z dnia: 30.12.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXX/135/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.01.2009 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 16  prawy
Początek strony