Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: I/3/6, Z dnia: 23.11.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2002 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 23.11.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.12.2006 , wersja 1

Numer: I/1/6, Z dnia: 23.11.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 23.11.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.12.2006 , wersja 2

Numer: I/2/6, Z dnia: 23.11.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 23.11.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.12.2006 , wersja 1

Numer: II/6/6, Z dnia: 05.12.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym biorącym udział w pracy Rady Gminy i jej organów.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 05.12.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.12.2006 , wersja 1

Numer: II/7/6, Z dnia: 05.12.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 05.12.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.12.2006 , wersja 1

Numer: II/5/6, Z dnia: 05.12.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 05.12.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.12.2006 , wersja 1

Numer: II/8/6, Z dnia: 05.12.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 05.12.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.12.2006 , wersja 1

Numer: III/12/6, Z dnia: 27.12.2006

, Zmieniana:  
UCHWAŁA III/12/06 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 27 grudzień 2006 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/217/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28.07.2006 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 – 2011
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.12.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.01.2007 , wersja 1

Numer: IV/13/7, Z dnia: 21.01.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr IV/13/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 stycznia 2007r o zatwierdzeniu taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 21.01.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.02.2007 , wersja 1

Numer: IV/15/7, Z dnia: 26.01.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr IV/15/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalania budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2007
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 26.01.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 02.02.2007 , wersja 1

Numer: IV/14/7, Z dnia: 26.01.2007

, Zmieniana:  
Uchwała nr IV/14/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi w roku 2007.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 26.01.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.02.2007 , wersja 1

Numer: V/16/7, Z dnia: 23.02.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr V/16/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 23 lutego 2007r.w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2007
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 23.02.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.03.2007 , wersja 1

Numer: V/18/7, Z dnia: 23.02.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr V/18/07 RADY GMINY W KAMIENNEJ GÓRZE Z DNIA 23 LUTEGO 2007 r. W SPRAWIE USTALENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KAMIENNA GÓRA
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 23.02.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2007 , wersja 1

Numer: V/17/7, Z dnia: 23.02.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr V/17/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie : wszczęcia postępowania mającego na celu połączenie instytucji kultury
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 23.02.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.03.2007 , wersja 1

Numer: V/22/7, Z dnia: 23.02.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 23.02.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2007 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony