Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LII/264/10, Z dnia: 20.10.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 09.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.11.2010 , wersja 1

Numer: LII/266/10, Z dnia: 20.10.2010

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 14.12.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.12.2010 , wersja 1

Numer: LII/260/10, Z dnia: 20.10.2010

, Zmieniana:  
w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.11.2010 , wersja 1

Numer: LII/267/10, Z dnia: 20.10.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Informacja wytworzona przez dnia 14.12.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.12.2010 , wersja 1

Numer: LII/265/10, Z dnia: 20.10.2010

, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia poręczenia spłaty kredytu komercyjnego lub pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce"
Informacja wytworzona przez dnia 14.12.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.12.2010 , wersja 1

Numer: LIII/273/10, Z dnia: 10.11.2010

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Ogorzelec III"
Informacja wytworzona przez dnia 10.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.01.2011 , wersja 2

Numer: LIII/271/10, Z dnia: 10.11.2010

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 14.12.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.12.2010 , wersja 1

Numer: LIII/270/10, Z dnia: 10.11.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy
Informacja wytworzona przez dnia 14.12.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.12.2010 , wersja 1

Numer: LIII/274/10, Z dnia: 10.11.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/252/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
Informacja wytworzona przez dnia 14.12.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.12.2010 , wersja 1

Numer: LIII/269/10, Z dnia: 10.11.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr L/248/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 sierpnia 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Informacja wytworzona przez dnia 14.12.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.12.2010 , wersja 1

Numer: LIII/268/10, Z dnia: 10.11.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie gminy
Informacja wytworzona przez dnia 14.12.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.12.2010 , wersja 1

Numer: LIII/275/10, Z dnia: 10.11.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Informacja wytworzona przez dnia 14.12.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.12.2010 , wersja 1

Numer: LIII/272/10, Z dnia: 10.11.2010

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Ogorzelec IV" wraz z terenami sąsiednimi
Informacja wytworzona przez dnia 10.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.01.2011 , wersja 2
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony