Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: V/20/7, Z dnia: 23.02.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/228/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 października 2006r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 roku.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 23.02.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2007 , wersja 1

Numer: V/19/7, Z dnia: 23.02.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr V/19/07 RADY GMINY W KAMIENNEJ GÓRZE Z DNIA 23 LUTEGO 2007 r. W SPRAWIE GÓRNYCH STAWEK OPŁAT PONOSZONYCH PRZEZ WŁAŚCICELI NIERUCHOMOŚCI ZA KORZYSTANIE Z USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 23.02.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2007 , wersja 1

Numer: VI/24/7, Z dnia: 16.03.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/24/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 16.03.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.05.2007 , wersja 1

Numer: VI/23/7, Z dnia: 16.03.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr VI/23/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 16.03.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.05.2007 , wersja 1

Numer: VII/27/7, Z dnia: 03.04.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr VII/27/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie : wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości Debrznik.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.04.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.05.2007 , wersja 1

Numer: VIII/36/7, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/36/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej radnych – Pana Janusza Kalicińskiego, Pana Jana Tępińskiego oraz Pana Jana Łepskiego
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.05.2007 , wersja 1

Numer: VIII/33/7, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR VIII/33/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kamienna Góra do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce i objęcia przez Gminę Kamienna Góra udziałów w tej spółce
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.05.2007 , wersja 1

Numer: VIII/32/7, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr VIII/32/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2007r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.05.2007 , wersja 1

Numer: VIII/35/7, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/35/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.05.2007 , wersja 1

Numer: VIII/31/7, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR VIII/31/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 25 kwietnia 2007 r. w sprawie nabycia działek nr 20/1 i 41/1 obręb Ptaszków, z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych o numerach 339/2 i 337
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.05.2007 , wersja 1

Numer: VIII/34/7, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/34/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Edyty Olszak – Rzepiel
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.05.2007 , wersja 1

Numer: VIII/28/7, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/28/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.05.2007 , wersja 1

Numer: IX/39/7, Z dnia: 08.05.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr IX/39/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2007 roku Nr VIII/36/07 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej radnych – Pana Janusza Kalicińskiego, Pana Jana Tępińskiego oraz Pana Jana Łepskiego.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 08.05.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.05.2007 , wersja 1

Numer: IX/37/7, Z dnia: 08.05.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr IX/37/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2007 roku Nr VIII/34/07 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Edyty Olszak – Rzepiel.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 08.05.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.05.2007 , wersja 1

Numer: IX/38/7, Z dnia: 08.05.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr IX/38/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2007 roku Nr VIII/35/07 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 08.05.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.05.2007 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony