Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XVIII/80/7, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVIII/80/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008 , wersja 1

Numer: V/16/7, Z dnia: 23.02.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr V/16/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 23 lutego 2007r.w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2007
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 23.02.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.03.2007 , wersja 1

Numer: XX/89/8, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XX/89/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie nabycia gruntu z przeznaczeniem pod hydrofornię w obrębie wsi Lipienica
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008 , wersja 1

Numer: XXXVI/166/9, Z dnia: 24.06.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/166/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 24.07.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.07.2009 , wersja 1

Numer: XXXVIII/176/9, Z dnia: 26.08.2009

, Zmieniana:  
Uchwała nr XXXVIII/176/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy najmu na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009 , wersja 1

Numer: III/12/6, Z dnia: 27.12.2006

, Zmieniana:  
UCHWAŁA III/12/06 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 27 grudzień 2006 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/217/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28.07.2006 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 – 2011
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.12.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.01.2007 , wersja 1

Numer: XVIII/76/7, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVIII/76/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 04.01.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.01.2008 , wersja 1

Numer: L/248/10, Z dnia: 25.08.2010

, Zmieniana:  
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XIII/52/7, Z dnia: 29.08.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XIII/52/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 31.08.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 31.08.2007 , wersja 1

Numer: XXXV/160/9, Z dnia: 27.05.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXV/160/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 24.07.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.07.2009 , wersja 1

Numer: XII/49/7, Z dnia: 25.07.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XII/49/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 13.08.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.08.2007 , wersja 1

Numer: XLIX/244/10, Z dnia: 28.07.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie gminy
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLIII/198/10, Z dnia: 27.01.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarnów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010 , wersja 1

Numer: XXIV/108/8, Z dnia: 25.06.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIV/108/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata dla tej nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXIX/131/8, Z dnia: 20.11.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIX/131/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony