Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XLII/196/9, Z dnia: 30.12.2009

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010 , wersja 1

Numer: XXXVI/167/9, Z dnia: 24.06.2009

, Zmieniana:  
Uchwała nr XXXVI/167/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 24.07.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.07.2009 , wersja 1

Numer: II/8/6, Z dnia: 05.12.2006

, Zmieniana:  
Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 05.12.2006.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.12.2006 , wersja 1

Numer: XXVIII/128/8, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/128/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 października 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008 , wersja 1

Numer: LII/260/10, Z dnia: 20.10.2010

, Zmieniana:  
w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.11.2010 , wersja 1

Numer: XXXIX/179/9, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy dotyczącej odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009 , wersja 1

Numer: LII/267/10, Z dnia: 20.10.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Informacja wytworzona przez dnia 14.12.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.12.2010 , wersja 1

Numer: XLIII/201/10, Z dnia: 27.01.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gorzeszów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010 , wersja 1

Numer: XXXII/145/9, Z dnia: 25.02.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXII/145/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009 , wersja 1

Numer: XLIII/202/10, Z dnia: 27.01.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Janiszów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010 , wersja 1

Numer: XXVIII/126/8, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXVIII/126/08 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 29 października 2008 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.12.2008 , wersja 1

Numer: LII/265/10, Z dnia: 20.10.2010

, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia poręczenia spłaty kredytu komercyjnego lub pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce"
Informacja wytworzona przez dnia 14.12.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.12.2010 , wersja 1

Numer: XII/48/7, Z dnia: 25.07.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XII/48/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie połączenia instytucji kultury
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 13.08.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.08.2007 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony