Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXXIII/150/9, Z dnia: 25.03.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIII/150/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009 , wersja 1

Numer: XXVIII/122/8, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXVIII/122/08 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 02.12.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 02.12.2008 , wersja 1

Numer: X/42/7, Z dnia: 30.05.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr X/42/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30.05.2007 r. w sprawie: zamiaru połączenia w Zespół Szkół Przedszkola Publicznego w Krzeszowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie i Publicznego Gimnazjum w Krzeszowie.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.05.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 06.06.2007 , wersja 1

Numer: XX/83/8, Z dnia: 30.01.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XX/83/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie nabycia gruntu z przeznaczeniem na ujęcie wody w Ogorzelcu
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008 , wersja 1

Numer: XXX/137/8, Z dnia: 30.12.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXX/137/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.01.2009 , wersja 1

Numer: IX/39/7, Z dnia: 08.05.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr IX/39/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2007 roku Nr VIII/36/07 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej radnych – Pana Janusza Kalicińskiego, Pana Jana Tępińskiego oraz Pana Jana Łepskiego.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 08.05.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.05.2007 , wersja 1

Numer: XLIII/215/10, Z dnia: 27.01.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010 , wersja 1

Numer: LI/258/10, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.11.2010 , wersja 1

Numer: XIII/53/7, Z dnia: 29.08.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XIII/53/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie : zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 31.08.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 31.08.2007 , wersja 1

Numer: XLVIII/237/10, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przedwojów
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XXVIII/123/8, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXVIII/123/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 października 2008r. o zatwierdzeniu taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 02.12.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 02.12.2008 , wersja 1

Numer: LII/261/10, Z dnia: 20.10.2010

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.11.2010 , wersja 1

Numer: XLII/191/9, Z dnia: 30.12.2009

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2010
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010 , wersja 1

Numer: XIX/84/8, Z dnia: 30.01.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XIX/84/08 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008 , wersja 1

Numer: XVII/73/7, Z dnia: 26.11.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XVII/73/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 26 listopada 2007 w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej i przeznaczenia do sprzedaży utworzonej z niej działki
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 13.12.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.12.2007 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony