Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXXI/143/9, Z dnia: 28.01.2009

, Zmieniana:  
Uchwała nr XXXI/143/09 Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009 , wersja 1

Numer: L/249/10, Z dnia: 25.08.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie gminy
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XXII/104/8, Z dnia: 30.04.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XII/104/08 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: LI/259/10, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr L/248/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 sierpnia 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.11.2010 , wersja 1

Numer: XLV/228/10, Z dnia: 31.03.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XXXIV/158/9, Z dnia: 29.04.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIV/158/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu komercyjnego i pożyczki z WFOŚiGW na zadanie w ramach realizacji projektu „Budowa kwatery na odpady inne niż obojętne w obrębie składowiska odpadów komunalnych”
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009 , wersja 1

Numer: LIII/274/10, Z dnia: 10.11.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/252/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
Informacja wytworzona przez dnia 14.12.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.12.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/173/9, Z dnia: 29.07.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVII/173/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 29.07.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009 , wersja 2

Numer: XVIII/78/7, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVIII/78/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008 , wersja 1

Numer: XLIII/204/10, Z dnia: 27.01.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kochanów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010 , wersja 1

Numer: XXX/138/8, Z dnia: 30.12.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXX/138/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/43/01 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25.10.2001 w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.01.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/146/9, Z dnia: 25.02.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXII/146/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009 , wersja 1

Numer: XXXV/164/9, Z dnia: 24.06.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/164/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej dotyczącej odmowy przyznania pomocy społecznej
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 24.06.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.07.2009 , wersja 2

Numer: XXXIII/151/9, Z dnia: 25.03.2009

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXXIII/151/09 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: nabycia gruntu z przeznaczeniem pod drogę w obrębie wsi Krzeszów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009 , wersja 1

Numer: XLIV/219/10, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia poręczenia kredytu komercyjnego i pożyczki z WFOŚiGW na zadanie w ramach realizacji projektu "Budowa kwatery na odpady inne niż obojętne w obrębie składowiska odpadów komunalnych"
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 16  prawy
Początek strony