Kadencja 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: I/3/10, Z dnia: 01.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Informacja wytworzona przez dnia 13.01.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.01.2011 , wersja 1

Numer: I/2/10, Z dnia: 01.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Informacja wytworzona przez dnia 13.01.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.01.2011 , wersja 1

Numer: I/4/10, Z dnia: 01.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Informacja wytworzona przez dnia 13.01.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.01.2011 , wersja 1

Numer: I/1/10, Z dnia: 01.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy
Informacja wytworzona przez dnia 13.01.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.01.2011 , wersja 1

Numer: III/7/10, Z dnia: 30.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 13.01.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.01.2011 , wersja 1

Numer: III/6/10, Z dnia: 30.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 13.01.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.01.2011 , wersja 1

Numer: III/8/10, Z dnia: 30.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie gminy
Informacja wytworzona przez dnia 13.01.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.01.2011 , wersja 1

Numer: III/9/10, Z dnia: 30.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
Informacja wytworzona przez dnia 30.12.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.02.2011 , wersja 2

Numer: III/10/10, Z dnia: 30.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.02.2011 , wersja 1

Numer: IV/12/11, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
Informacja wytworzona przez dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.02.2011 , wersja 1

Numer: IV/11/11, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.02.2011 , wersja 1

Numer: IV/13/11, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym biorącym udział w pracy Rady Gminy oraz jej organów
Informacja wytworzona przez dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.02.2011 , wersja 1

Numer: V/14/11, Z dnia: 23.02.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.04.2011 , wersja 1

Numer: V/16/11, Z dnia: 23.02.2011

, Zmieniana:  

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.04.2011 , wersja 1

Numer: V/17/11, Z dnia: 23.02.2011

, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lub pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości, w wyniku uwzględniania roszczeń wynikających z art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.04.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 10  prawy
Początek strony