Kadencja 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XI/54/11, Z dnia: 28.09.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze
Informacja wytworzona przez dnia 19.10.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 19.10.2011 , wersja 1

Numer: IX/36/11, Z dnia: 29.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze
Informacja wytworzona przez dnia 09.08.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.08.2011 , wersja 1

Numer: VIII/29/11, Z dnia: 25.05.2011

, Zmieniana:  
w sprawie : wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010 r.
Informacja wytworzona przez dnia 03.06.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.06.2011 , wersja 1

Numer: XII/58/11, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie o ustaleniu dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków sieciami kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.11.2011 , wersja 1

Numer: XXIII/122/12, Z dnia: 31.10.2012

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.11.2012 , wersja 1

Numer: XXI/113/12, Z dnia: 29.08.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Informacja wytworzona przez dnia 14.09.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.09.2012 , wersja 1

Numer: XI/52/11, Z dnia: 28.09.2011

, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Kamienna Góra oraz jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania ulg
Informacja wytworzona przez dnia 19.10.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 19.10.2011 , wersja 1

Numer: XXII/119/12, Z dnia: 26.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy
Informacja wytworzona przez dnia 04.10.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.10.2012 , wersja 1

Numer: XXIII/123/12, Z dnia: 31.10.2012

, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
Informacja wytworzona przez dnia 13.11.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.11.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/97/12, Z dnia: 25.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: IV/12/11, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
Informacja wytworzona przez dnia 01.02.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.02.2011 , wersja 1

Numer: III/7/10, Z dnia: 30.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 13.01.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.01.2011 , wersja 1

Numer: X/39/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej
Załączniki:
uchwala nr x-39-11.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2011 , wersja 1

Numer: XII/55/11, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.11.2011 , wersja 1

Numer: I/3/10, Z dnia: 01.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Informacja wytworzona przez dnia 13.01.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.01.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 10  prawy
Początek strony