Zarządzenia 2011

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: 62/2011, Z dnia: 16.11.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 62 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie opłat za odprowadzanie ścieków, do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne gminy , a nie będących sieciami zbiorczymi.
Załączniki:
zarzadzenie nr 62.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.11.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 17.11.2011 , wersja 1

Numer: 63/2011, Z dnia: 16.11.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie  Nr 63 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie opłat za wywóz nieczystości stałych z mieszkalnych budynków komunalnych gminy.
Załączniki:
zarzadzenie nr 63.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.11.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 17.11.2011 , wersja 1

Numer: 64/2011, Z dnia: 12.12.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12 grudnia 2011 w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
zarzadzenie nr 64.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.02.2012 , wersja 1

Numer: 65/2011, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
Zarządze nie Nr 65/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie rozkładu czasu pracy oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2012 r.
Załączniki:
zarzadzenie nr 65.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.02.2012 , wersja 1

Numer: 66/2011, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
zarzadzenie nr 66.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.02.2012 , wersja 1

Numer: 67/2011, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kamienna Góra
Załączniki:
zarzadzenie nr 67.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.02.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony