Zarządzenia 2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 65/2011, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
Zarządze nie Nr 65/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie rozkładu czasu pracy oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2012 r.
Załączniki:
zarzadzenie nr 65.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.02.2012 , wersja 1

Numer: 67/2011, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kamienna Góra
Załączniki:
zarzadzenie nr 67.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.02.2012 , wersja 1

Numer: 66/2011, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
zarzadzenie nr 66.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.02.2012 , wersja 1

Numer: 64/2011, Z dnia: 12.12.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12 grudnia 2011 w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
zarzadzenie nr 64.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.02.2012 , wersja 1

Numer: 59/2011, Z dnia: 16.11.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 listopada w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 476 położonej w Pisarzowicach
Załączniki:
zarzadzenie nr 59.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.02.2012 , wersja 1

Numer: 62/2011, Z dnia: 16.11.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 62 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie opłat za odprowadzanie ścieków, do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne gminy , a nie będących sieciami zbiorczymi.
Załączniki:
zarzadzenie nr 62.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.11.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 17.11.2011 , wersja 1

Numer: 61/2011, Z dnia: 16.11.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 61?2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
zarzadzenie nr 61.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.11.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 17.11.2011 , wersja 1

Numer: 60/2011, Z dnia: 16.11.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 60/2011  Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomosci stanowiacej własność Gminy Kamienna Góra w formie umowy zamiany.
Załączniki:
zarzadzenie nr 60.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.02.2012 , wersja 1

Numer: 63/2011, Z dnia: 16.11.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie  Nr 63 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie opłat za wywóz nieczystości stałych z mieszkalnych budynków komunalnych gminy.
Załączniki:
zarzadzenie nr 63.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.11.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 17.11.2011 , wersja 1

Numer: 57/2011, Z dnia: 15.11.2011

, Zmieniana:  
Zarądzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu na 2012 rok
Załączniki:
zarzadzenie nr 57.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.11.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 18.11.2011 , wersja 1

Numer: 58/2011, Z dnia: 15.11.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 rok
Załączniki:
zarzadzenie nr 58.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.11.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 18.11.2011 , wersja 2

Numer: 56/2011, Z dnia: 04.11.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych tworzacych mieszkaniowy zasób gminy
Załączniki:
zarzadzenie nr 56.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 10.11.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 10.11.2011 , wersja 1

Numer: 55/2011, Z dnia: 02.11.2011

, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 2 listopada 2011 w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek nr 405/2, 405/3, 407 położonych w Janiszowie oraz działki nr 984/2 położonej w Pisarzowicach.

Załączniki:
zarzadzenie nr 55.jpg
Informacja wytworzona przez dnia 10.11.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 10.11.2011 , wersja 1

Numer: 54/2011, Z dnia: 28.10.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28 października 2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Gminy Kamienna Góra
Załączniki:
zarzadzenie nr 54.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 27.02.2012 , wersja 1

Numer: 53/2011, Z dnia: 06.10.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 6 października 2011 w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
zarzadzenie nr 53.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 10.11.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 10.11.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony