Zarządzenia 2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 29/2012, Z dnia: 14.06.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności części  wspólnej budynku nr 2 zlokalizowanego w Ptaszkowie.
Informacja wytworzona przez dnia 18.06.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 18.06.2012 , wersja 1

Numer: 12/2012, Z dnia: 07.03.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 7 marca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra w formie umowy zamiany
Załączniki:
zarzadzenienr12.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 22.03.2012 , wersja 1

Numer: 50/2012, Z dnia: 12.11.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności części wspólnej budynku  nr 5, zlokalizowanego w Ptaszkowie
Informacja wytworzona przez dnia 15.11.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 15.11.2012 , wersja 1

Numer: 43/2012, Z dnia: 06.09.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zarządzania ryzykiem
Informacja wytworzona przez dnia 24.10.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 24.10.2012 , wersja 1

Numer: 23/2012, Z dnia: 24.05.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Wójta Gminy Kamienna Góra pełnomocnictw oraz upoważnień do prowadzenia spraw i wykonywania czynności.
Informacja wytworzona przez dnia 06.06.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 06.06.2012 , wersja 1

Numer: 44/2012, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13 września 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 24.10.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 24.10.2012 , wersja 1

Numer: 37/2012, Z dnia: 20.08.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 sierpnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy
Informacja wytworzona przez dnia 24.10.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 24.10.2012 , wersja 1

Numer: 17/2012, Z dnia: 13.04.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z obszarów :1 Turystki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, 2.Kultury i ochrony dziedzictwa  narodowego oraz.3. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.
Załączniki:
zarzadzenie nr 17.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 13.04.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 13.04.2012 , wersja 1

Numer: 3/2012, Z dnia: 19.01.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn." Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Kamienna Góra w 2012 r."
Załączniki:
zarzadzenie nr 3.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 28.02.2012 , wersja 1

Numer: 7/2012, Z dnia: 24.02.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z 24 lutego 2012 w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Kamienna Góra od godz.20,30 24 lutego 2012 r.
Załączniki:
zarzadzenie nr 7pdf.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.02.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 28.02.2012 , wersja 1

Numer: 11/2012, Z dnia: 01.03.2012

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie odwołania stanu przeciwpowodziowego
Załączniki:
zarzadzenie nr 11.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.03.2012.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 01.03.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony