REFERAT FINANSOWY (FN)

REFERAT FINANSOWY

Skład:

kierownik referatu - skarbnik gminy, pełniący jednocześnie funkcję głównego księgowego budżetu,

mgr Regina Kachniarz

telefon - 75-610-6260

e-mail: regina.kachniarz@gminakg.pl

 • kieruje pracą referatu
 • nadzoruje finanse gminy

 

inspektor Danuta Lamek

e-mail: danuta.lamek@gminakg.pl

telefon - 75-610-6358

prowadzi sprawy:

 • księgowania dochodów i wydatków budżetu gminy,
 • analityki kont rachunkowych

 

inspektor Bogumiła Szczepaniak

e-mail: bogumila.szczepaniak@gminakg.pl

telefon - 75-610-6284

prowadzi sprawy:

 • wymiaru podatków i opłat lokalnych osób fizycznych, prawnych i innych,
 • podatku od środków transportu
 • kontroli podatkowych

 

inspektor Elżbieta Maszczak

e-mail: elzbieta.maszczak@gminakg.pl

telefon - 75-610-6256

prowadzi sprawy:

 • poboru podatków i opłat
 • egzekucji należności i opłat

inspektor Monika Roszkowiak

e-mail: monika.roszkowiak@gminakg.pl

telefon - 75-610-6284

prowadzi sprawy:

 • wymiaru podatków i opłat lokalnych osób fizycznych, prawnych i innych
 • podatku od środków transportu
 • kontroli podatkowych

inspektor Justyna Trziszka

e-mail: justyna.trziszka@gminakg.pl

telefon - 75-610-6284

prowadzi sprawy:

 • wymiaru podatków i opłat lokalnych osób fizycznych
 • kontroli podatkowych
 • zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

inspektor Agnieszka Baran

e-mail: agnieszka.baran@gminakg.pl

telefon - 75-610-6462

prowadzi sprawy:

 • ewidencji środków trwałych i innych składników majątkowych gminy,
 • fundusz świadczeń socjalnych
 • wynagrodzeń pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych

 

Do zadań i kompetencji referatu Finansowego należy prowadzenie gospodarki finansowej gminy. Działania te w szczególności polegają na :

1) opracowywaniu projektu budżetu oraz nadzorze nad jego realizacją,

2) wykonaniu budżetu, prowadzeniu analiz dochodów i wydatków gminy,

3) naliczaniu i pobieraniu podatków i opłat lokalnych oraz prowadzeniu kontroli w tym zakresie,

4) windykacja należności,

5) wykonywaniu kontroli ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz wymierzaniu opłaty za niespełnienie tego obowiązku,

6) sprawowaniu nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7) prowadzeniu rachunków wpływów i wydatków budżetowych,

8) prowadzeniu ewidencji składników mienia komunalnego gminy oraz ewidencji zmian w tym zakresie,

9) prowadzenie rejestrów umów z zakresu zamówień publicznych,

10) wydawaniu zaświadczeń o stanie majątkowym,

11) opracowywaniu wieloletnich planów finansowych gminy,

12) współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankami.
INFORMACJE I SPRAWOZDANIA:

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Finansowym (FN) w 2009 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Finansowym (FN) w 2008 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Finansowym (FN) w 2007 roku.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Finansowym (FN) w 2006 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Finansowym (FN) w 2005 r.

 

Informacja wytworzona przez dnia 03.03.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 01.02.2016. Odsłon 7040, Wersja 45drukuj
Wersja : lewy  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  z 54  prawy
Początek strony