REFERAT WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (WiK)

REFERAT DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Skład:

kierownik referatu Roman Gerega

telefon - 75-610-6273

 
inspektor mgr Jarosław Chęć

telefon - 75-610-6274

 

podinspektor Paweł Piotrowski

telefon - 75-610-6274

 

podinspektor Grzegorz Nowak

telefon - 75-610-6274

 

inspektor mgr Grzegorz Michalczak

telefon - 75-610-6274


Do zadań i kompetencji referatu Wodociągów i Kanalizacji należy zapewnienie dostawy wody pitnej i odbioru ścieków oraz bieżącej eksploatacji obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy. Do zadań referatu należy również utrzymanie i obsługa urządzeń odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przypisanych referatowi postanowieniem wójta. Działania referatu w szczególności polegają na :

1) zaopatrzeniu odbiorców w dostateczną ilość wody pitnej,

2) zapewnieniu odbioru ścieków komunalnych do istniejącej sieci i gminnych oczyszczalni ścieków, oraz wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej,

3) utrzymaniu w odpowiednim stanie technicznym urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji deszczowej).

 


 

Informacja o ilości i sposobie załatwionych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Wodociągów i Kanalizacji (WiK) w 2009 r.

Informacja o ilości i sposobie załatwionych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Wodociągów i Kanalizacji (WiK) w 2008 r.

Informacja o ilości i sposobie załatwionych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Wodociągów i Kanalizacji (WiK) w 2007 r.

Informacja o ilości i sposobie załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Wodociągów i Kanalizacji (WiK) w 2006 r.

Informacja o ilości i sposobie załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Wodociągów i Kanalizacji (WiK) w 2005 r.

 

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 11.12.2017
Opublikowana przez D. Sowa dnia 05.12.2019. Odsłon 6459, Wersja 43drukuj
Początek strony