2018

Uchwała nr I/39/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Kamienna Góra nr XLI/253/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra oraz nr XLI/252/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2018.

Uchwala nr I/41/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wmcławiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w uchwale Rady Gminy Kamienna Góra nr XLI/252/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2018. 

Uchwała nr I/341/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2017 r. opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Gora przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

Uchwała nr I/336/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Uchwała nr I/337/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra projekcie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2018 rok.

Informacja wytworzona przez dnia 16.01.2018
Opublikowana przez D. Sowa dnia 06.02.2018. Odsłon 649, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony